NA ČEM PRACUJEME

Konec plošnému skladování metadat o našich životech

Český stát po dobu šesti měsíců uchovává prostřednictvím operátorů informace o tom, s kým jsme si telefonovali, s kým jsme si psali, kdy a odkud jsme se připojovali k internetu. Chceme dosáhnout změny a vykopnout plošný sběr našich metadat, tohoto Velkého bratra, konečně ze hry. Více.

Právo na analog

Chceme, aby vedle digitálních řešení byly zachovány i nedigitální alternativy, které nikoho nevylučují, jsou bezpečnější z hlediska soukromí a podporují technologickou nezávislost. Platit hotovostí není hloupost, ale obezřetnost i dostupná a pro leckoho jediná možnost. Více.

Můj obličej patří mně

Kamery zaznamenávající biometrické údaje (např. tvář, chůze) jsou prezentovány jako výborný nástroj pro identifikaci nebezpečných osob. Jejich algoritmy však vykazují obrovskou chybovost a plošné využívání by nevratně zbavilo anonymity na ulicích úplně každého. V rámci sítě European Digital Rights (EDRi) usilujeme o celoevropskou regulaci využívání biometrické identifikace. Více.

GDPRo všechny

Na rozdíl od soukromého sektoru nemohou být v případě porušení nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) úřady a veřejná správa pokutovány – prosadily si v zákoně výjimku. Není pro to žádný důvod, GDPR navíc úřady zhusta a často velmi citelně porušují. Chceme prosadit novelu zákona, která pokuty (zohledněné tak, aby nesvázaly ruce malým obcím) pro úřady opět zavede. Více.

Velký bratr a COVID-19

Se začátkem epidemie COVID-19 se začala rojit celá řada nápadů jak proti nákaze bojovat. Řešení, která neberou ohled na soukromí, jsou však nepřijatelná a do budoucna nebezpečná. Upozorňujeme na rizika spojená s tzv. chytrou karanténou. Více.

Digitálně s rozumem

Digitální vzdělávání jen urychlilo datafikaci, proces, při kterém jsou sbírána a následně zpracovávána data a digitální stopy každodenní činnosti, v tomto případě dětí. Jsme přesvědčeni, že pro školní výuku by měl být využíván otevřený a bezpečný privacy-friendly software, který z dětí a škol nedělá rukojmí technologických gigantů. Více.

Na čem jsme pracovali:

Uzdravme zdravotnická data

Za účelem vyhodnocování zdravotní péče o nás řada zdravotnických registrů shromažďuje nesmírně citlivá data, která jinak patří jen do lékařské dokumentace, zákonem chráněné lékařským tajemstvím. Ačkoli se data shromažďují jen kvůli statistikám, jsou centrálně zpracovávána v podobě osobních údajů včetně rodných čísel. Riziko zneužití je tak obrovské. 

Kafkův Proces na obzoru

Náš právník Jan Vobořil na podvýboru pro polici přednesl výhrady, které jsme dlouhodobě měli k rozšiřování pravomocí policie při zpracování citlivých údajů mimo trestní řízení a k možnosti využít v trestním řízení důkazy získané od zpravodajských služeb. Výsledek? Podvýbor nedoporučil, aby tyto změny byly součástí pozměňovacího návrhu bezpečnostního výboru.

Superpravomoci bez kontroly

I přes naše četná varovná upozornění prošla Senátem novela zákona o Vojenském zpravodajství: bohužel včetně velmi vágní definice aktivního zásahu v kyberprostoru, ke kterému má teď Vojenské zpravodajství oprávnění a včetně možnosti využít nabyté pravomoci ve prospěch policie, které by mělo VZ poskytovat součinnost. Od soukromých firem zároveň může VZ požadovat data o provozu.