NA ČEM PRACUJEME

Český stát po dobu šesti měsíců uchovává prostřednictvím operátorů informace o tom, s kým jsme si telefonovali, s kým jsme si psali, kdy a odkud jsme se připojovali k internetu. Chceme dosáhnout změny a vykopnout plošný sběr našich metadat, tohoto Velkého bratra, konečně ze hry. Více.

Chceme, aby vedle digitálních řešení byly zachovány i nedigitální alternativy, které nikoho nevylučují, jsou bezpečnější z hlediska soukromí a podporují technologickou nezávislost. Platit hotovostí není hloupost, ale obezřetnost i dostupná a pro leckoho jediná možnost. Více.

Kamery zaznamenávající biometrické údaje (např. tvář, chůze) jsou prezentovány jako výborný nástroj pro identifikaci nebezpečných osob. Jejich algoritmy však vykazují obrovskou chybovost a plošné využívání by nevratně zbavilo anonymity na ulicích úplně každého. V rámci sítě European Digital Rights (EDRi) usilujeme o celoevropskou regulaci využívání biometrické identifikace. Více.

Na rozdíl od soukromého sektoru nemohou být v případě porušení nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) úřady a veřejná správa pokutovány – prosadily si v zákoně výjimku. Není pro to žádný důvod, GDPR navíc úřady zhusta a často velmi citelně porušují. Chceme prosadit novelu zákona, která pokuty (zohledněné tak, aby nesvázaly ruce malým obcím) pro úřady opět zavede. Více.

Se začátkem epidemie COVID-19 se začala rojit celá řada nápadů jak proti nákaze bojovat. Řešení, která neberou ohled na soukromí, jsou však nepřijatelná a do budoucna nebezpečná. Upozorňujeme na rizika spojená s tzv. chytrou karanténou. Více.

Digitální vzdělávání jen urychlilo datafikaci, proces, při kterém jsou sbírána a následně zpracovávána data a digitální stopy každodenní činnosti, v tomto případě dětí. Jsme přesvědčeni, že pro školní výuku by měl být využíván otevřený a bezpečný privacy-friendly software, který z dětí a škol nedělá rukojmí technologických gigantů. Více.


Uzdravme zdravotnická data

Za účelem vyhodnocování zdravotní péče o nás řada zdravotnických registrů shromažďuje nesmírně citlivá data, která jinak patří jen do lékařské dokumentace, zákonem chráněné lékařským tajemstvím. Ačkoli se data shromažďují jen kvůli statistikám, jsou centrálně zpracovávána v podobě osobních údajů včetně rodných čísel. Riziko zneužití je tak obrovské. 

Kafkův Proces na obzoru

Náš právník Jan Vobořil na podvýboru pro polici přednesl výhrady, které jsme dlouhodobě měli k rozšiřování pravomocí policie při zpracování citlivých údajů mimo trestní řízení a k možnosti využít v trestním řízení důkazy získané od zpravodajských služeb. Výsledek? Podvýbor nedoporučil, aby tyto změny byly součástí pozměňovacího návrhu bezpečnostního výboru.

Superpravomoci bez kontroly

I přes naše četná varovná upozornění prošla Senátem novela zákona o Vojenském zpravodajství: bohužel včetně velmi vágní definice aktivního zásahu v kyberprostoru, ke kterému má teď Vojenské zpravodajství oprávnění a včetně možnosti využít nabyté pravomoci ve prospěch policie, které by mělo VZ poskytovat součinnost. Od soukromých firem zároveň může VZ požadovat data o provozu.