NA ČEM PRACUJEME

Právo na analog

Chceme, aby vedle digitálních řešení byly zachovány i nedigitální alternativy, které nikoho nevylučují, jsou bezpečnější z hlediska soukromí a podporují technologickou nezávislost. Platit hotovostí není hloupost, ale obezřetnost i dostupná a pro leckoho jediná možnost. Více.

Můj obličej patří mně

Kamery zaznamenávající biometrické údaje (např. tvář, chůze) jsou prezentovány jako výborný nástroj pro identifikaci nebezpečných osob. Jejich algoritmy však vykazují obrovskou chybovost a plošné využívání by nevratně zbavilo anonymity na ulicích úplně každého. V rámci sítě European Digital Rights (EDRi) usilujeme o celoevropskou regulaci využívání biometrické identifikace. Více.

Konec plošnému skladování metadat o našich životech

Český stát po dobu šesti měsíců uchovává prostřednictvím operátorů informace o tom, s kým jsme si telefonovali, s kým jsme si psali, kdy a odkud jsme se připojovali k internetu. Chceme dosáhnout změny a vykopnout plošný sběr našich metadat, tohoto Velkého bratra, konečně ze hry. Více.

Nemám co skrývat: proti sledování on-line komunikace

Společně s NoLog informujeme o plánu Evropské komise, na základě kterého by v rámci boji proti šíření dětské pornografie mělo docházet k plošnému skenování veškeré digitální komunikace. Více na stránkách projektu.

GDPRo všechny

Na rozdíl od soukromého sektoru nemohou být v případě porušení nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) úřady a veřejná správa pokutovány – prosadily si v zákoně výjimku. Není pro to žádný důvod, GDPR navíc úřady zhusta a často velmi citelně porušují. Chceme prosadit novelu zákona, která pokuty (zohledněné tak, aby nesvázaly ruce malým obcím) pro úřady opět zavede. Více.

Let´s stop the medical Big Brother

Plánujeme spor, ve kterém chceme napadnout zpracování a používání citlivých osobních zdravotních údajů v Česku. Více na stránce projektu.

Na čem jsme pracovali

Se začátkem epidemie COVID-19 se začala rojit celá řada nápadů jak proti nákaze bojovat. Řešení, která neberou ohled na soukromí, jsou však nepřijatelná a do budoucna nebezpečná. Upozorňovali jsme na rizika spojená např s tzv. chytrou karanténou. Více.

Digitální vzdělávání jen urychlilo datafikaci, proces, při kterém jsou sbírána a následně zpracovávána data a digitální stopy každodenní činnosti, v tomto případě dětí. Jsme přesvědčeni, že pro školní výuku by měl být využíván otevřený a bezpečný privacy-friendly software, který z dětí a škol nedělá rukojmí technologických gigantů. Více.

Za účelem vyhodnocování zdravotní péče o nás řada zdravotnických registrů shromažďuje nesmírně citlivá data, která jinak patří jen do lékařské dokumentace, zákonem chráněné lékařským tajemstvím. Ačkoli se data shromažďují jen kvůli statistikám, jsou centrálně zpracovávána v podobě osobních údajů včetně rodných čísel. Riziko zneužití je tak obrovské. Naše varování ohledně zdravotních registrů však Ústavní soud v listopadu 2020 nezohlednil.

Náš právník Jan Vobořil na podvýboru pro polici přednesl výhrady, které jsme dlouhodobě měli k rozšiřování pravomocí policie při zpracování citlivých údajů mimo trestní řízení a k možnosti využít v trestním řízení důkazy získané od zpravodajských služeb. Výsledek? Podvýbor nedoporučil, aby tyto změny byly součástí pozměňovacího návrhu bezpečnostního výboru. Více o kampani.

I přes naše četná varovná upozornění prošla Senátem novela zákona o Vojenském zpravodajství: bohužel včetně velmi vágní definice aktivního zásahu v kyberprostoru, ke kterému má teď Vojenské zpravodajství oprávnění a včetně možnosti využít nabyté pravomoci ve prospěch policie, které by mělo VZ poskytovat součinnost. Od soukromých firem zároveň může VZ požadovat data o provozu. Více o této naší kampani zde.

Starší kampaně jsou popsány ve výročních zprávách: lze rozkliknout na úvodní stránce webu www.iure.org.