PROČ DIGITÁLNÍ SVOBODY

V programu Digitální svobody hájíme svobody a práva jednotlivců na dosud ne zcela zmapovaném území digitálního světa. Neusilujeme o návrat zpět na stromy ani o komunikaci pomocí kouřových signálů. Chceme jen pohlídat, že i v digitálním světě budou plně respektovány základní svobody, práva a rovné zacházení. Chceme zároveň zajistit možnost se digitálního světa vůbec neúčastnit: platit hotově či vyřídit záležitost na úřadě osobně není znakem podivnosti, ale otázkou svobodné volby. Jsme pro analogové alternativy, protože pro jejich opuštění nevidíme důvod: digitální technologie naši společnost sice proměnily, neučinily ji však zároveň automaticky ani svobodnější ani spravedlivější.

Naše východiska

Digitální technologie se staly součástí našich každodenních životů. Umožňují nám být spolu v neustálém kontaktu, objednávat si v krátkém čase zboží z celého světa, vyřizovat úřední věci i služby na dálku, mít po ruce informace a obsahy všeho druhu. Řada procesů v ekonomice a společnosti se zjednodušila a zefektivnila. Daň za to všechno je však vysoká – platíme formou našich osobních dat, která jsou buď přímo obchodována (technologický byznys) nebo uchovávána a využívána za často nejasných a rizikových okolností (státní správa).

V roce 2020, kdy posilujeme program Digitální svobody, se otázky soukromí a zneužívání údajů vyjevují jako celospolečensky zásadní víc než kdy jindy. Světová pandemie COVID-19 přesun procesů a činností do digitálního světa jen urychlila a ukázala nám, že ve světě z jedniček a nul sice nehrozí riziko nákazy, zato v něm prudce roste riziko zneužívání osobních dat, kterými tento svět dobrovolně i nedobrovolně plníme.

Obří databáze a operace s našimi daty jsou přitom neviditelné a málokdy si tak uvědomujeme nepříjemnou pravdu: že jsou digitální data potenciálně navždy zkopírovatelná (komukoliv, bez prokazatelné záruky likvidace) a využitelná pro často jiné než původní účely. Věty jako „Vaše údaje nám pomáhají financovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet nové“ odklikáváme v online prostředí každý den. Nepřekvapí nás už ani, kontroluje-li při výběrovém řízení zaměstnavatel profily případného zaměstnance na sociálních sítích. Jak se však bude žít ve společnosti, ve které se bude podobně rozhodovat i v otázkách zdravotní péče či bydlení?

Kdo jsme

S hlídáním práv a svobod v digitálním prostoru má naše organizace Iuridicum Remedium (lat.: právní lék) bohatou, již téměř dvacetiletou zkušenost. V roce 2008 jsme s partnery zavedli české schéma Creative Commons licencí, v roce 2012 povinné hodnocení dopadů na soukromí u legislativních návrhů. Od roku 2005 organizujeme soutěž Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra), která každý rok seznamuje veřejnost s těmi největšími šmíráky, ať už působí ve státní správě či v soukromém sektoru – i tato forma obrany soukromí účinně funguje.

I v rámci programu Digitální svobody vyhráváme bitvy o konkrétní svobody u soudu, navrhujeme a prosazujeme změny zákonů k lepšímu a hlídáme úřady, aby jednaly v souladu s platnou legislativou. Spolupracujeme přitom s IT a dalšími odborníky a budujeme silnou komunitu lidí, kteří si uvědomují, že digitální práva jsou lidská práva.

Mrkněte na naše konkrétní kampaně, dosažené úspěchy a neváhejte se zapojit či Digitální svobody přímo podpořit. Díky vám můžeme aktivně vyrovnávat harmonii mezi digitálními technologiemi a lidskou svobodou. Děkujeme, že jste v tom s námi.

Naše organizace přijímá politiku ochrany dětí a zvláště zranitelných dospělých a veřejně se zavazuje k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení.