O CO JDE

Digitální svobody jsou program organizace IuRe (Iuridicum Remedium), ve kterém hájíme svobody a práva jednotlivců na dosud ne zcela zmapovaném území digitálního světa. Neusilujeme o návrat zpět na stromy ani o komunikaci pomocí kouřových signálů. Chceme jen pohlídat, že i v digitálním světě budou plně respektovány základní svobody, práva a rovné zacházení.

Chceme zároveň zajistit možnost se digitálního světa vůbec neúčastnit: platit hotově či vyřídit záležitost na úřadě osobně není znakem podivnosti, ale otázkou svobodné volby. Jsme pro analogové alternativy, protože pro jejich opuštění nevidíme důvod: digitální technologie naši společnost sice proměnily, neučinily ji však zároveň automaticky ani svobodnější ani spravedlivější.

Mrkněte na naše konkrétní kampaně, dosažené úspěchy a neváhejte se zapojit či Digitální svobody přímo podpořit. Díky vám můžeme aktivně vyrovnávat harmonii mezi digitálními technologiemi a lidskou svobodou.

S hlídáním práv a svobod v digitálním prostoru má naše organizace Iuridicum Remedium (lat.: právní lék) bohatou zkušenost od roku 2004. V roce 2008 jsme s partnery zavedli české schéma Creative Commons licencí, v roce 2012 povinné hodnocení dopadů na soukromí u legislativních návrhů. Od roku 2005 organizujeme soutěž Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra), která každý rok seznamuje veřejnost s těmi největšími šmíráky, ať už působí ve státní správě či v soukromém sektoru – i tato forma obrany soukromí účinně funguje.

Více informací o naší činnosti, která se netýká jen digitálních práv, najdete na www.iure.org.

  • 9 největších úspěchů Digitálních svobod za rok 2022
  • úspěchy, kterých jsme dosáhli v roce 2021
  • 2018: v reakci na Big Brother Awards 2017 upravila potichu společnost SID podmínky služby Telco Score (služba vypočítávající bonitu zákazníků, využívající data mobilních operátorů), nově již údajně nevyužívá k výpočtu lokalizační údaje.
  • 2016: firma Home Credit se v reakci na ocenění Big Brother Awards v kategorii Firemní slídil rozhodla neimplentovat šmírovací funkcionality k prověřování žadatelů o půjčku do chystané mobilní aplikace
  • 2012: zavedeno privacy by design (povinné hodnocení dopadu na soukromí) u legislativních návrhů.
  • 2011: naše podání Ústavnímu soudu zrušilo plošné skladování záznamů o elektronické komunikaci všech občanů, nová úprava pak byla přátelštější k právům občanů.
  • 2008: zavedli jsme s partnery české schéma Creative Commons licencí.
  • 2005: na náš podnět upraven protihackerský paragraf v novém trestním zákoně, aby nekriminalizoval testování.

Digitální technologie se staly součástí našich každodenních životů. Umožňují nám být spolu v neustálém kontaktu, objednávat si v krátkém čase zboží z celého světa, vyřizovat úřední věci i služby na dálku, mít po ruce informace a obsahy všeho druhu. Řada procesů v ekonomice a společnosti se zjednodušila a zefektivnila. Daň za to všechno je však vysoká – platíme formou našich osobních dat, která jsou buď přímo obchodována (technologický byznys) nebo uchovávána a využívána za často nejasných a rizikových okolností (státní správa).

Světová pandemie COVID-19 přesun procesů a činností do digitálního světa jen urychlila a ukázala nám, že ve světě z jedniček a nul sice nehrozí riziko nákazy, zato v něm prudce roste riziko zneužívání osobních dat, kterými tento svět dobrovolně i nedobrovolně plníme.

Obří databáze a operace s našimi daty jsou přitom neviditelné a málokdy si tak uvědomujeme nepříjemnou pravdu: že jsou digitální data potenciálně navždy zkopírovatelná (komukoliv, bez prokazatelné záruky likvidace) a využitelná pro často jiné než původní účely. Věty jako „Vaše údaje nám pomáhají financovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet nové“ odklikáváme v online prostředí každý den. Nepřekvapí nás už ani, kontroluje-li při výběrovém řízení zaměstnavatel profily případného zaměstnance na sociálních sítích. Jak se však bude žít ve společnosti, ve které se bude podobně rozhodovat i v otázkách zdravotní péče či bydlení?


Program Digitální svobody je realizován v rámci projektu Digitální watchdog II. Trvání projektu: 1. 10. 2022-31. 3. 2024. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Naše organizace přijímá politiku ochrany dětí a zvláště zranitelných dospělých a veřejně se zavazuje k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení.