Velký bratr a COVID-19

Aktuálně:
8. 2. 2022 / Degooglizace veřejné správy díky IuRe
18. 9. 2021 / Rezervace k očkování nově (skoro) bez Googlu
18. 6. 2021 / Očkovací systém by měl být přívětivější k soukromí
3. 5. 2021 / Předávání dat o lidech v karanténě policii nemá oporu v zákoně
24. 3. 2021 / IuRe k policejnému kontrolování karantén
13. 1. 2021 / IuRe k registračním systémům na antigenní testy
30. 9. 2020 / Jak eRouška 2.0 chrání soukromí uživatelů?
8. 9. 2020 / Reakce ministra A. Vojtěcha na otevřený dopis IuRe
31. 8. 2020 / Senát vyzývá vládu k lepší ochraně dat z Chytré karantény. I díky IuRe!

V čem je problém?

Se začátkem epidemie COVID-19 se začala rojit celá řada nápadů jak proti nákaze bojovat. Jako inspirační zdroje byly často uváděny asijské země a jako vhodný nástroj trasování kontaktů nakažených. Od počátku jsme vstupovali do veřejné debaty a upozorňovali na to, že asijská řešení, která neberou ohled na soukromí, jsou nepřijatelná. I díky tomu se podařilo dosáhnout toho, že české nástroje trasování vyvinuté pro tzv. chytrou karanténu jsou přes všechny výhrady méně invazivní, než v řadě jiných zemí.

Přesto ale je zde řada věcí, které je možné zlepšit. Od počátku takto například upozorňujeme na nevhodné využívání cloudových úložišť v USA (mimo kontrolu sledovaných osob, ale i naší státní správy), povinné registrace telefonních čísel u aplikace eRouška, masové sledování pohybu vs. nevhodně zvolená technologie pro určování polohy u aplikace Mapy.cz či pochybný přínos sestavování vzpomínkových map.  

Co navrhujeme?

Respektujeme existenci uvedených nástrojů i volbu je užívat, pokud je tato volba skutečně svobodná. Naším cílem není na trasovací nástroje bezdůvodně útočit, ale upozorňovat na jejich limity a na to, co by se mohlo udělat lépe:

  • Naším cílem je v první řadě zachovat dobrovolnost výše uvedených nástrojů. Odmítáme nejen zákonnou povinnost využívat například eRoušku, ale i ukládání této povinnosti organizátory větších akcí, do čehož organizátory tlačí stát. Důvodem je zejména to, že může jít o nástroj, který povede k digitálnímu vyloučení těch, kteří nemají a třeba ani nechtějí mít chytré mobilní telefony.
  • Rovněž chceme dosáhnout toho, aby lidé měli pravdivé a kompletní informace o fungování uvedených nástrojů, v případě, že je budou chtít využívat. Spolupracujeme s médii, řešíme i s tvůrci aplikací.
  • Pokud trasovací anticovidové aplikace nebudou splňovat podmínky ochrany soukromí dané GDPR, budeme požadovat od jejich provozovatele nápravu. Nestane-li se, budeme podávat podněty na Úřad pro ochranu osobních údajů či soudům. V červenci 2020 jsme takto otevřeným dopisem vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby řešilo dopady zrušení právního základu pro předávání osobních dat do USA (tzv. Privacy Shield) Evropským soudním dvorem, na základě něhož jsou data předávána do USA. Evropský soud považuje data Evropanů v USA za zneužitelná a dává nám tak za pravdu, když kritizujeme využívání cloudových úložišť společnosti Google či Amazon k ukládání citlivých epidemiologických dat.

Odkazy k tématu:

Sdílíte s námi obavy z vlivu koronavirových opatření na naše soukromí?

Zapojte se
Uvítáme pomoc s překladem materiálů od spřízněných zahraničních organizací, které se celosvětovému vlivu COVID-19 na naše soukromí věnují. Kontaktujte nás!

Podpořte nás
Zajistěte, že se dobře míněné nástroje sloužící ke zvládnutí pandemie nepromění v nástroje kontroly – v nástroje ohrožující naše soukromí.