Velký bratr a COVID-19

V čem je problém?

Se začátkem epidemie COVID-19 se začala rojit celá řada nápadů jak proti nákaze bojovat. Jako inspirační zdroje byly často uváděny asijské země a jako vhodný nástroj trasování kontaktů nakažených. Od počátku jsme vstupovali do veřejné debaty a upozorňovali na to, že asijská řešení, která neberou ohled na soukromí, jsou nepřijatelná. Od počátku jsme také upozorňovali na nevhodné využívání cloudových úložišť v USA (mimo kontrolu sledovaných osob, ale i naší státní správy) a další rizika při nakládání s osobními údaji. Upozorňovali jsme též na problém digitálního vyloučení v souvislosti s posilováním role chytrých telefonů a bezhotovostních plateb.

Co se nám povedlo

  • Díky našim návrhům se podařilo zavést některé změny v systému očkování proti COVID-19 jako je zavedení očkování bez registrace nebo nahrazení analytických nástrojů Googlu v rezervačním formuláři takovými alternativami, které jsou přátelštější k soukromí.
  • Sepsali jsme analýzu pro nástroj eRouška.
  • Upozorňovali jsme na to, že by trasovací nástroje neměly být nijak povinné.
  • V červenci 2020 jsme otevřeným dopisem vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby řešilo dopady zrušení právního základu pro předávání osobních dat do USA (tzv. Privacy Shield) Evropským soudním dvorem, na základě něhož jsou data předávána do USA. Evropský soud považuje data Evropanů v USA za zneužitelná a dává nám tak za pravdu, když kritizujeme využívání cloudových úložišť společnosti Google či Amazon k ukládání citlivých epidemiologických dat.
  • K lepší ochraně dat z Chytré karantény vyzval díky nám i Senát.
  • Vstupovali jsme do diskuze o nelegálním předávání dat o lidech v karanténě policii, které skončilo pokutou.
  • Opakovaně jsme upozorňovali na riziko sběru dat při distanční výuce.