Nemám co skrývat: proti sledování on-line komunikace

Společně s kolektivem NoLog jsme během roku 2023 varovali před plánem Evropské komise. Podle něj by v rámci boje proti šíření dětské pornografie mělo docházet k plošnému skenování veškeré digitální komunikace. 

Například Google již nyní dohlíží na svá úložiště. Maže závadný obsah a v případě podezření nahlašuje šíření dětské pornografie příslušným složkám. Dle Evropské komise však měla být kontrola zpráv vynucena a to u všech poskytovatelů komunikace. Návrh byl představen v květnu 2022, další projednávání nastalo na podzim 2023.

Bohulibý cíl však přinášel celou řadu nebezpečí:

  • plošné filtrování by přineslo „popravu soukromí“, které je při pohybu v digitálním prostoru tak důležité pro neziskové organizace, aktivistické kolektivy, novináře a novinářky, lidi věnující se advokacii či politickou opozici
  • dohled se měl týkat i šifrovaných kanálů (nástrojů pro bezpečnou komunikaci), jako je Signal či ProtonMail
  • nařízení přináší paradoxně ohrožení i pro komunikaci mladých lidí, které chce chránit: v síti dohledu by velmi jednoduše mohly uvíznout intimní fotografie, které si však dnes mladí lidé zcela běžně posílají

Více rizik jsme popsali v našem Otevřeném dopisu ministru vnitra v půlce září.

S kolektivem NoLog a s podporou EDRi jsme realizovali během roku 2023 tyto aktivity:

  • informovali jsme o legislativním vývoji kritizovaného nařízení (v květnu 2023 jsme se již účastnili kulatého stolu ve Sněmovně)
  • uspořádali jsme workshopy pro neziskové organizace a novinářské kolektivy
  • v sérii článků Nemám co skrývat jsme přístupnou formou vysvětlili problematičnost nařízení a zároveň seznámili širší veřejnost s alternativními nástroji, které lze pro bezpečnou komunikaci využít. Všechny články série.

Tato kampaň je již u konce: rizika se podařilo odvrátit, více zde.

Doporučené čtení o tématu:

www.stopscanningme.eu / stránky mezinárodní kampaně proti nařízení
Brusel chce plošné špehování predátorů / Novinky.cz, 24. 5. 2023
The CSA Regulation: how did it reach this point? / EDRi, 11. 5. 2023
Ochrana dětí neospravedlňuje celoevropské šmírování / Médiář, 19. 3. 2023

Projekt je podpořen grantem EDRi.