VAŠE SOUKROMÍ U NÁS

  • Jako pro-privacy organizace máme k soukromí velký respekt a chceme jít příkladem.
  • Naše webové stránky www.digitalnisvobody.cz nejsou zapojeny do online reklamních systémů a neukládají ve vašem zařízení cookies, aby vás příště poznaly anebo dokonce sledovaly napříč webem a tvořily profily k nabídce v automatizovaných online aukcích osobních údajů pro reklamní systémy. Jediná cookie je na tomto webu v souvislosti s prvkem služby Darujme.cz (a pouze pro ni se využívá).
  • Zařazování e-mailových adres do adresáře našeho newsletteru (novinky z programu Digitální svobody) děláme vždy jen na základě jasného a aktivního souhlasu zájemce (opt-in), přičemž využíváme služby MailChimp. Zkrátka nepraktikujeme hrnutí všech našich kontaktů do adresáře a nespoléháme, že každý má energii odklikat si vyřazení z adresáře (opt-out).
  • Víme, že sociální sítě jako Facebook osobní údaje každého uživatele shromažďují celé roky, nejen přímo z profilu, ale i jiných online služeb a využívají všemi možnými i nepředstavitelnými způsoby. I když na sociálních sítích působit jako organizace musíme, rozumíme těm, kdo je používat nechtějí a proto všechny důležité příspěvky a zprávy zrcadlíme i na webu www.digitalnisvobody.cz.
  • Při pořizování fotografií, audia či videa z našich akcí respektujeme přání účastníků být či nebýt zachyceni; netýká se to samozřejmě veřejně činných osob při výkonu jejich funkce či práce. Jsme si vědomi rizika technologie rozpoznávání obličejů, nikdy netagujeme osoby na sociálních sítích a i jinde online dáváme přednost ilustračním fotografiím bez obličejů publika apod.
  • V e-mailové komunikaci můžeme, přeje-li si druhá strana, používat šifrování. Snažíme se nepoužívat cloudová řešení, kde nejsou nezbytná a svá data máme na našich zabezpečených zařízeních. Komunikační a jiné software vybíráme s ohledem na to, zda neshromažďují osobní údaje, tedy jejich pro-privacy nastavení.
  • Pro naše podporovatele nabízíme možnost finanční podpory různými způsoby, včetně anonymního placení klasickou složenkou či hotovostí. Nevyužíváme transparentní účet (své hospodaření však každoročně transparentně zveřejňujeme), neboť jeho úskalí v podobě vystavení osobních údajů dárců, zaměstnanců či drobných subdodavatelů, zaznamenalo více organizací. Transparentnost neznamená rezignaci na soukromí lidí.
  • Pro naše příznivce chystáme nejen online služby a kontakt, ale velmi rádi pořádáme „analogová“ setkání naživo, která nic nenahradí.