VAŠE SOUKROMÍ U NÁS

  • Jako pro-privacy organizace máme k soukromí velký respekt a chceme jít příkladem.
  • Naše webové stránky www.digitalnisvobody.cz ani jejich poddomény nejsou pro zapojeny do on-line reklamních systémů a neukládají ve vašem zařízení cookies, aby vás příště poznaly anebo dokonce sledovaly napříč webem a tvořily profily k nabídce v automatizovaných on-line aukcích osobních údajů pro reklamní systémy. Jediná cookie je na tomto webu v souvislosti s prvkem služby Darujme.cz (a pouze pro ni se využívá).
  • Zařazování e-mailových adres do adresáře našeho newsletteru (novinky z programu Digitální svobody) děláme vždy jen na základě jasného a aktivního souhlasu zájemce (opt-in), přičemž využíváme službu MailChimp. Nepraktikujeme hrnutí všech našich kontaktů do adresáře a nespoléháme, že každý má energii odklikat si vyřazení z adresáře (opt-out).
  • Víme, že sociální sítě jako Facebook osobní údaje každého uživatele shromažďují celé roky, nejen přímo z profilu, ale i z jiných online služeb a využívají je všemi možnými i nepředstavitelnými způsoby. I když na sociálních sítích působit jako organizace „musíme“, rozumíme těm, kdo je používat nechtějí a proto: všechny důležité příspěvky a zprávy zrcadlíme primárně na webu www.digitalnisvobody.cz.
  • Při pořizování fotografií, audia či videa z našich akcí respektujeme přání účastníků být či nebýt zachyceni; netýká se to samozřejmě veřejně činných osob při výkonu jejich funkce či práce. Jsme si vědomi rizika technologie rozpoznávání obličejů, nikdy netagujeme osoby na sociálních sítích a i jinde online dáváme přednost ilustračním fotografiím bez obličejů publika apod.
  • V e-mailové komunikaci můžeme, přeje-li si druhá strana, používat šifrování. Snažíme se nepoužívat cloudová řešení, kde nejsou nezbytná a svá data máme na našich zabezpečených zařízeních. Komunikační a jiné software vybíráme s ohledem na to, zda neshromažďují osobní údaje, tedy jejich pro-privacy nastavení.
  • Pro naše podporovatele nabízíme možnost finanční podpory různými způsoby, včetně anonymního placení klasickou složenkou či hotovostí. Nevyužíváme transparentní účet (své hospodaření však každoročně transparentně zveřejňujeme), neboť jeho úskalí v podobě vystavení osobních údajů dárců, zaměstnanců či drobných subdodavatelů, zaznamenalo více organizací. Transparentnost neznamená rezignaci na soukromí lidí.

Pro již proběhlé soutěže či kampaně platila tato pravidla:

  • Pravidla soutěže o největší digitální nesmysl: pořadatel (tj. IuRe) zveřejní otázku a dobu, do kdy lze zasílat návrhy. Soutěžící posílá svůj tip na email pr@iure.org spolu se svým jménem (pseudonymem). V případě, že bude tip vybrán jako největší digitální nesmysl, bude navrhovatel kontaktován e-mailem za účelem předání výhry. IuRe zpracovává po dobu soutěže pouze údaj o jménu či pseudonymu soutěžícího a jeho e-mailový kontakt. Tyto informace nejsou předávány nikomu dalšímu ani zveřejněny, pokud se na tom výslovně nedomluví IuRe s výhercem. Kontakty budou smazány po vyhodnocení soutěže a předání výhry. Soutěž je otevřena všem s výjimkou zaměstnanců IuRe.

  • Pravidla soutěže o knihy v rámci BBFF: pořadatel (tj. IuRe) zveřejní otázku a dobu, do kdy lze zasílat odpovědi. Soutěžící posílá odpověď na email pr@iure.org, IuRe soutěžícího informuje o zařazení do slosování v případě správné odpovědi. Ze správných odpovědí budou během jednotlivých večerů BBFF vylosováni výherci. IuRe zpracovává po dobu soutěže pouze údaj o jménu soutěžícího, jeho e-mail a informaci o tom, že správně odpověděl, a to pouze za účelem vyhlášení výherce/ů a předání cen, po předání cen budou tyto údaje zlikvidovány. Výhra bude předána na místě vyhlášení, v případě, že se výherce nezúčastní, bude ho pořadatel následně e-mailem kontaktovat a domluví se na předání ceny. Soutěž je otevřena všem s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků organizací podílejících se na organizaci BBFF, tj. IuRe a Kinolab.