VAŠE SOUKROMÍ U NÁS

 • Jako pro-privacy organizace máme k soukromí velký respekt a chceme jít příkladem.
 • Naše webové stránky www.digitalnisvobody.cz ani jejich poddomény nejsou zapojeny do on-line reklamních systémů a neukládají ve vašem zařízení cookies, aby vás příště poznaly anebo dokonce sledovaly napříč webem a tvořily profily k nabídce v automatizovaných on-line aukcích osobních údajů pro reklamní systémy. Jediná cookie je na tomto webu v souvislosti s prvkem služby Darujme.cz (a pouze pro ni se využívá).

 • Pravidla soutěže o největší digitální nesmysl: pořadatel (tj. IuRe) zveřejní otázku a dobu, do kdy lze zasílat návrhy. Soutěžící posílá svůj tip na email pr@iure.org spolu se svým jménem (pseudonymem). V případě, že bude tip vybrán jako největší digitální nesmysl, bude navrhovatel kontaktován e-mailem za účelem předání výhry. IuRe zpracovává po dobu soutěže pouze údaj o jménu či pseudonymu soutěžícího a jeho e-mailový kontakt. Tyto informace nejsou předávány nikomu dalšímu ani zveřejněny, pokud se na tom výslovně nedomluví IuRe s výhercem. Kontakty budou smazány po vyhodnocení soutěže a předání výhry. Soutěž je otevřena všem s výjimkou zaměstnanců IuRe.

 • Pokud podepisujete petici Můj obličej patří mně, pak správa údajů podléhá přísným evropským pravidlům: nemá k nim přístup nikdo z IuRe, pouze jedna pověřená osoba z EDRi a dále jen Orgány zajišťující ověření a potvrzení platnosti prohlášení o podpoře. Pokud se chcete k petici jen přidat a být kontaktováni, pak data zpracovává nezisková společnost Fix The Status Quo, jsou šifrována na zabezpečeném serveru v Německu a spravujeme je stejně jako e-maily v našem adresáři (viz níže). Více informací o zpracování dat v souvislosti s peticí je na samotné stránce kampaně Reclaim Your Face.
 • Zařazování e-mailových adres do adresáře našeho newsletteru (novinky z programu Digitální svobody) děláme vždy jen na základě jasného a aktivního souhlasu zájemce (opt-in), přičemž využíváme službu MailChimp. Zkrátka nepraktikujeme hrnutí všech našich kontaktů do adresáře a nespoléháme, že každý má energii odklikat si vyřazení z adresáře (opt-out).

 • Pravidla soutěže o knihy v rámci BBFF: pořadatel (tj. IuRe) zveřejní otázku a dobu, do kdy lze zasílat odpovědi. Soutěžící posílá odpověď na email pr@iure.org, IuRe soutěžícího informuje o zařazení do slosování v případě správné odpovědi. Ze správných odpovědí budou během jednotlivých večerů BBFF vylosováni výherci. IuRe zpracovává po dobu soutěže pouze údaj o jménu soutěžícího, jeho e-mail a informaci o tom, že správně odpověděl, a to pouze za účelem vyhlášení výherce/ů a předání cen, po předání cen budou tyto údaje zlikvidovány. Výhra bude předána na místě vyhlášení, v případě, že se výherce nezúčastní, bude ho pořadatel následně e-mailem kontaktovat a domluví se na předání ceny. Soutěž je otevřena všem s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků organizací podílejících se na organizaci BBFF, tj. IuRe a Kinolab.
 • Víme, že sociální sítě jako Facebook osobní údaje každého uživatele shromažďují celé roky, nejen přímo z profilu, ale i jiných online služeb a využívají všemi možnými i nepředstavitelnými způsoby. I když na sociálních sítích působit jako organizace musíme, rozumíme těm, kdo je používat nechtějí a proto všechny důležité příspěvky a zprávy zrcadlíme i na webu www.digitalnisvobody.cz.
 • Při pořizování fotografií, audia či videa z našich akcí respektujeme přání účastníků být či nebýt zachyceni; netýká se to samozřejmě veřejně činných osob při výkonu jejich funkce či práce. Jsme si vědomi rizika technologie rozpoznávání obličejů, nikdy netagujeme osoby na sociálních sítích a i jinde online dáváme přednost ilustračním fotografiím bez obličejů publika apod.
 • V e-mailové komunikaci můžeme, přeje-li si druhá strana, používat šifrování. Snažíme se nepoužívat cloudová řešení, kde nejsou nezbytná a svá data máme na našich zabezpečených zařízeních. Komunikační a jiné software vybíráme s ohledem na to, zda neshromažďují osobní údaje, tedy jejich pro-privacy nastavení.
 • Pro naše podporovatele nabízíme možnost finanční podpory různými způsoby, včetně anonymního placení klasickou složenkou či hotovostí. Nevyužíváme transparentní účet (své hospodaření však každoročně transparentně zveřejňujeme), neboť jeho úskalí v podobě vystavení osobních údajů dárců, zaměstnanců či drobných subdodavatelů, zaznamenalo více organizací. Transparentnost neznamená rezignaci na soukromí lidí.
 • Pro naše příznivce chystáme nejen online služby a kontakt, ale velmi rádi pořádáme „analogová“ setkání naživo, která nic nenahradí.