Právo na analog

V čem je problém?

Zvykli jsme si platit kartou, objednávat služby přes aplikace mobilních telefonů. Digitální komunikaci se svými občany čím dál častěji upřednostňuje i stát. Digitalizace našich životů však přináší řadu rizik. Nevoláme po návratu zpět na stromy, ale považujeme za důležité tyto rizika pojmenovat a řešit – dříve, než bude pozdě. Patří mezi ně zejména digitální vyloučení, eroze soukromí a zvyšující se zranitelnost celého společenského systému.

Digitální vyloučení

Eroze soukromí

Zranitelnost systému

Právo na analog včetně konkrétních příkladů představil náš advokát Jan Vobořil v přednášce na Big Brother Film Festivalu v září 2021:

Co navrhujeme?

Vzhledem k výše uvedeným rizikům se v maximální možné míře zasazujeme o to, aby vedle řešení digitálních bylo zachováno i řešení analogové. Právo běžných občanů na vyřízení věci i nedigitální formou je již díky poslanci Ondřeji Profantovi zakotveno v digitální ústavě, která je základem pro digitalizaci státní správy. My bychom však rádi právo na analog zakotvili jako obecný princip u všech služeb státu. V tomto duchu jsme již připravili návrhy v Pracovní skupině pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva. O nutnosti zachovat také papírovou cestu se píše i v Programovém prohlášení vlády z ledna 2022.

Vedle formy komunikace státu se svými občany pozorně sledujeme i dění v soukromém sektoru, kde je pro nás z hlediska práva na analog hlavním tématem platba kartou stávající se postupně nepsanou normou. Právě tlak kartových společností i některých politiků na omezování hotovosti chceme řešit v první řadě. Radou vlády pro lidská práva již prošel náš podnět, dle kterého musí Ministerstvo financí předložit návrh upravující zákon o oběhu bankovek a mincí. V tom by nově měla být za nepřijímání hotovosti sankce.

Myšlenky práva na analog v souvislosti s digitálním vyloučením jsme obšírně popsali v březnu 2022 v článku pro A2larm: Digitální vyloučení: když se z termínu stane žitá realita. Nejaktuálněji pak popsal svízele české legislativy co se práva na analog týče náš Jan Vobořil v článku Právo na analog a hranice digitalizace v prosinci 2022.

Právo na analog a digitální vyloučení v médiích