9 největších úspěchů Digitálních svobod v roce 2022

V uplynulém roce rezonovalo nejvíce naše Právo na analog. Dařilo se ale i na poli živých akcí, kterých jsme uspořádali téměř dvě desítky. Pokochejte se výběrem našich největších zářezů. Děkujeme všem, kdo nás podporují finančně, stejně tak našim dobrovolníkům a dobrovolnicím, bez kterých by se řada našich aktivit nemohla uskutečnit.


1) Zamezili jsme zakládání datových schránek pro nepodnikající fyzické osoby

Stáhnete si jedno potvrzení a stát Vám za odměnu zřídí datovku – to přesně se mohlo dít od 1. ledna 2023. Díky našemu otevřenému dopisu, námi připravenému a prosazenému podnětu na Radě vlády pro lidská práva a mediálnímu tlaku však tato varianta nenastane a alespoň lidé co nepodnikají tak nebudou natlačeni do digitálního řešení, o které nestojí. V textu, ve kterém nechybí kůň ani princezna Xenie, shrnul naše tažení pro Deník Referendum náš Jan Vobořil.

Tým IuRe v září 2022 na festivalu OpenAlt v Brně, prezentovali jsme právo na analog a problematiku digitálního vyloučení.

2) Papírová cesta v programovém prohlášení vlády

Vyjádřili jsme se k digitalizačním bodům Programového prohlášení vlády. V sekci Digitalizace tak i díky našemu doporučení nakonec najdete větu: „Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.“ Pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat přes internet, mají pak být k dispozici alternativní přátelské univerzální podatelny. Držíme palce a věříme, že nepůjde jen o planá prohášení.

3 / Degooglizujeme českou veřejnou správu

Na naše doporučení nahrazuje veřejné správa u řady webů Google Analytics k soukromí přívětivějším nástrojem Matomo. Hurá! Snad bude Česko následovat ostatní evropské země, které postupně nástroje od Google či Microsoft vymetají i ze škol.

4 / Digitální vyloučení před Nejvyšším soudem 

Pouze na internetu se dnes zveřejňuje většina písemností v rámci insolvenčního řízení. Pokud k internetu máte ztížený přístup, taháte za kratší konec provazu. Zastupujeme digitálně vyloučeného klienta, který během pandemie nezvládl v šibeničním termínu podat námitky proti prodeji domu. Uspěli jsme u Nejvyššího soudu, bitva však nekončí, věc se vrátila k soudům nižších stupňů a jedeme dál s cílem získat klíčové judikáty pro téma digitálního vyloučení jako nového typu diskriminace. Momentálně jsme s případem znovu před Nejvyšším soudem.

5 / Chyby v novele autorského zákona napraveny

Byla schválena novela autorského zákona – jsme rádi, že řadu námi opakovaně kritizovaných věcí v čele s nebezpečím tzv. overblockingu při blokování nahrávaného obsahu nebo rizika plošného sledování se povedlo napravit.

6 / Reclaim Your Face: historicky nejvlivnější občanská iniciativa

Evropskou petici volající po zákazu kamer na rozpoznávání tváří nepodepsal nijak omračující počet lidí, její politický dopad byl však obrovský. I v průběhu roku 2022 jsme byli jediní, kdo téma pro soukromí rizikové biometriky opakovaně zvedal a zviditelňoval v médiích. K tématu jsme také uspořádali seminář v Poslanecké sněmovně, jehož záznam najdete tady. Netrpělivě stále čekáme na odpověď ÚOOÚ, který se zabývá naší stížností na biometrický systém na Letišti Václava Havla.

Jan Vobořil na semináři o kamerách rozpoznávající tváře v Poslanecké sněmovně.

7 / Digitální svobody pro nejmenší

Po pandemických letech se nám povedlo zrealizovat spoustu vzdělávacích živých akcí, ve kterých jsme zacílili i na ty nejmenší. Pořádali jsme semináře pro rodiče, pro které soukromí dětí představuje stále důležitou hodnotu. Rozdali jsme stovky letáků o zkrocení digitálních technologií v rodině. S dětmi jsme o digitálních technologiích diskutovali také přímo ve školách po projekcích filmu Coded Bias díky spolupráci s projektem KineDok.

Hynek Trojánek diskutuje s dětmi o nástroji PimEyes.

8 / Digitální disidenti dobývají nejen Česko

Náš film Digitální disidenti o lidech, kteří se rozhodli nevyužívat sociální sítě či nemít chytrý telefon, vznikl původně omylem při přípravách Big Brother Film Festivalu v roce 2021. Od dubna do prosince 2022 se však úspěšně promítal na 14ti místech a to včetně New Yorku, Bruselu i Košic. Díky podpoře Nadace OSF si teď i Vy můžete můžete objednat projekci s besedou na Digitalnidisidenti.cz.

Premiéra filmu Digitální disidenti, duben 2022, festival AFO.

9 / Unikátní výzkum zmapoval, co ví čeští novináři o digitálních technologiích

Ochraně soukromí a digitálnímu vyloučení jsme se věnovali také v souvisejícím projektu Digitální doba s lidskou tváří, ve kterém jsme spolu s partnery realizovali jedinečný výzkum mezi více jak šesti sty lidmi pracujícími v českých médiích. Přečtěte si, co jsme zjistili, nebo mrkněte na videa z kolokvia.

Kolokvium Média a lidská práva v digitální době, v rámci projektu Digitální doba s lidskou tváří.


Program Digitální svobody je aktuálně realizován v rámci projektu Digitální watchdog II. Trvání projektu: 1. 10. 2022-31. 3. 2024. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.