Veřejná správa dává sbohem Google Analytics

V červnu 2021 jsme zaslali dopis Ministerstvu zdravotnictví s řadou doporučení, jak učinit očkovací systém přívětivější k soukromí. Spustili jsme tak nečekanou vlnu změn, které pokračují dosud.

Po odeslání dopisu jsme se v říjnu 2021 setkali se zástupci Ministerstva zdravotnictví, NAKIT, společností Reservatic a Spolku pro ochranu osobních údajů. Věnovali jsme se tehdy zejména rezervacím na očkování a příjezdovým formulářům. Z očkovacích formulářů na základě schůzky zmizely analytické nástroje Googlu a Microsoftu, kterými se počátkem roku 2021 zabýval i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Letos v únoru jsme informovali, že nástroj Google Analytics by měl zmizet také z webu Ministerstva zdravotnictví a dokonce i z nástrojů Portálu veřejné správy. Vytlačit by ho měl k soukromí šetrnější analytický nástroj Matomo. V květnu jsme pak psali o tom, že výměna byla skutečně schválena, zároveň jsme zmínili i další inspirativní případy ze zahraničí.

Nyní máme další skvělé novinky. V září tohoto roku došlo k nasazení Matomo u:

  • Portálu veřejné správy
  • Portálu občana
  • webu .gov, který se používá u dalších nástrojů

Dle vyjádření Pavla Buriana, pověřence pro ochranu osobních údajů NAKIT, bude navíc u nových projektů digitalizace veřejné správy striktně doporučován též tento nástroj ve variantě „on premise“ nebo v cloudovém řešení s umístěním v EU. Google Analytics v minimální anonymizované podobě zbývají už jen na úvodní stránce Portálu veřejné správy, nicméně i tam se pracuje na jeho odstranění.

Google Analytics bylo dále odstraněno:

  • z registrační komponenty CRS k očkování
  • jakož i z dalších webů Ministerstva zdravotnictví

I do budoucna se navíc dle vyjádření Pavla Buriana bez ohledu na opětovné předávání dat mezi USA a EU (od března 2023) počítá s využitím takových nástrojů, které budou s daty pracovat v EU a budou pod kontrolou správce.

Za nasazení a schopnost protlačit tato řešení děkujeme Pavlovi Burianovi a jeho kolegům z NAKIT!