Novela autorského zákona schválena, největší chyby napraveny

Poslanci schválili novelu autorského zákona. Řadu věcí, které jsme v průběhu procesu kritizovali, se povedlo napravit.

V posledních dvou letech jsme společně se spolkem Za bezpečný a svobodný internet soustavně upozorňovali na nedostatky autorskoprávní směrnice a její chystané české transpozice:

Nyní prošla Poslaneckou sněmovnou novela autorského zákona, což znamená řadu změn právě v souvislosti s implementací autorskoprávní směrnice. Hodně věcí, které jsme kritizovali v průběhu procesu přijímání a o nichž jsme i jednali na Ministerstvu kultury, se podařilo napravit díky pozměňovacím návrhům z dílny Pirátů.

Podařilo se prosadit vyjasnění řady vágních ustanovení převzatých často doslova ze směrnice, které znamenaly značnou právní nejistotu pro uživatele i provozovatele internetových platforem, podařilo se zakotvit větší ochranu před neoprávněným blokováním obsahu i zakotvit zásadu, že povinnost blokovat obsah porušující autorská práva nesmí vést k všeobecnému dohledu, což oceňujeme zejména z pohledu ochrany soukromí. Rovněž se podařilo oslabit vliv kolektivních správců.

Za odvedenou práci na pozměňovacích návrzích a na jejich prosazení v Poslanecké sněmovně děkujeme zejména Kláře Kocmanové (Piráti), Ondřejovi Chrástovi (náměstek MK) a Jakubovi Michálkovi (Piráti).