TZ: Jak to bude od ledna s povinnými datovými schránkami? Ohlušující ticho střídá snaha zařadit zpátečku

Datové schránky by měly být od ledna 2023 povinně zřízeny nejen všem právnickým či podnikajícím fyzickým osobám, ale i nepodnikatelům, kteří využijí služby státu pomocí elektronické identity či lidem s pozastavenou živností. Dva měsíce před očekávaným vypuknutím „datovkového tsunami“ však vůbec není jasno, jak a pro koho povinnost, ke které má dojít dle novely zákona o  elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nakonec bude platit.

Vývoj je v posledních dvou týdnech doslova turbulentní. Věci se daly do pohybu poté, co 21. září nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) rozeslala otevřený dopis všem poslancům a poslankyním. V něm spolu s dalšími devíti organizacemi požadovala odklad zavedení povinných datových schránek: hlavně z důvodu nevhodného načasování, chybějící informační kampaně i podpory lidí, kteří mají problém s užíváním technologií.  

„Odklad by dal prostor nejen k lepší přípravě, ale zejména k možné revizi celé právní úpravy. Obecně se domníváme, že povinné zavedení datovky v době, kdy ji každý může využívat dobrovolně, přičemž počet těchto nových dobrovolných uživatelů jde i dle tvrzení ministerstva vnitra do statisíců ročně, je chyba,“ uvedl Jan Vobořil z IuRe. 

V návaznosti na dopis poslancům byl následně na půdě Výboru pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva schválen podnět připravený ze strany IuRe vyzývající k odkladu datovek minimálně o rok spolu s provedením revize celého záměru. Tento podnět byl následně v druhém říjnovém týdnu před projednáním Radou vlády pro lidská práva rovněž zaslán ministerstvu vnitra k vyjádření.  

„Následoval tweet ministra Rakušana, že odloží datové schránky pro fyzické osoby. V systému poslanecké sněmovny se pak objevil pozměňovací návrh poslance Petra Letochy, který požaduje zrušení povinných datovek pro osoby nepodnikající. Vzápětí pak následoval v podstatě totožný návrh ministerstva vnitra. O dva dny později, 21. 10., byl Radou vlády pro lidská práva schválen náš podnět k odkladu povinných datových schránek i pro podnikatele a právnické osoby. Tento podnět se pak podařilo promítnout i do připomínek Zmocněnkyně pro lidská práva k návrhu ministerstva vnitra,“ shrnuje bouřlivý vývoj posledních dnů Jan Vobořil.   

Na tahu je vláda
Záleží na vládě, zda upřednostní minimalistické řešení navržené vnitrem, které řeší jen jednu skupinu potenciálně zasažených subjektů, tedy fyzické osoby nepodnikající, či schválí novelu s odkladem datovek i pro ostatní, jak žádá Úřad vlády prostřednictvím Zmocněnkyně pro lidská práva.

„Je třeba si uvědomit, že povinné datovky mají být zřizovány všem SVJ, spolkům, řemeslníkům, tedy často lidem, kteří k práci dosud vůbec nepotřebovali počítač, stejně tak i podnikajícím seniorům, kterých je dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu zhruba 300 000 a řada z nich má problém s používáním digitálních technologií. Zapomíná se také na to, že nejde jen o nutnost kontrolovat datovku, ale třeba i podávat prostřednictvím datovek daňová přiznání nebo komunikovat s finančním úřadem. Pro řadu těchto lidí to bude znamenat další zátěž, která je může přesvědčit k ukončení podnikání či působení v orgánech právnických osob,“ opakuje Jan Vobořil důvody, proč by měly být povinné datové schránka odloženy a provedena důkladná revize důvodů jejich zavedení.  

„Naše organizace by byla pro zrušení celé této vlny povinných datovek, odklad je tak dle našeho názoru minimem, co by mělo být schváleno. V takto sociálně vypjaté době, kdy lidé řeší jiné důležitější věci, budou jinak datovky jen dalším olejem do ohně nespokojenosti občanů. Stát by se měl soustředit na vysvětlování jejich výhod, odstraňování překážek přístupu k nim a zatraktivnění pro ty, kteří je budou chtít využívat dobrovolně,“  uzavírá.