Zbavování se Google nástrojů nejen v Česku

Na základě našeho podnětu byl před pár měsíci v rezervačním systému k očkování testován analytický nástroj Matomo, který bere větší ohledy na soukromí než obvyklé Google Analytics. Nyní by měl být nástroj Matomo nasazen i na Portálu občana.

Podle informací od Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) byla implementace nástroje Matomo doporučena vývojovému týmu Portálu občana a správci systému, jímž je Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu. Po analýze byla tato výměna Ministerstvem vnitra schválena a NAKIT byl dán pokyn ji realizovat. Podle NAKIT jde o vhodnou náhradu za analytické nástroje společnosti Google s daty umístěnými mimo EU.

Jako IuRe děkujeme za spolupráci, máme radost, že se nám podařilo o nutnosti vyměnit analytické nástroje přesvědčit ty, kteří o jejich nasazení rozhodují! Doufáme, že tento proces bude pokračovat, protože stále celá řada webových stránek veřejné správy i soukromého sektoru využívá analytické nástroje, jejichž použití je vzhledem ke způsobu nakládání s daty problém. Dovolíme si přidat pár informací o Google a alternativách…

Alternativy ke Google hledají i ve Španělsku

Letos v únoru pořádně šlápla do hledání alternativ ke Google také španělská organizace Xnet. Díky spolupráci se zastupitelstvem Barcelony se jí povedlo nahradit Google v řadě škol, knihovnách a dalších občanských zařízeních. Radní pro vzdělávání chce v první fázi zapojit do programu 5000 školáků a zároveň si je jistý, že příklad Barcelony začnou brzo napodobovat v dalších místech země.

Koordinátorka Xnet Simona Levi v únoru sdělila, že od dubna začne přijímání žádostí do programu od dalších městských zařízení. Program se v současnosti testuje na školách Escola Montseny, Escola Àngel Baixeras a na Institutu Maria Espinalt. Prostředí, které Xnet nabízí, stojí na bázi open-source a umožňuje přímou kontrolu nad daty a obsahem – je tedy díky němu možné obejít se bez nástrojů technologických gigantů.

Firmy, které stojí za technickým řešením, popsaly, že využily již existující platformy: virtuální učebnu Moodle, Nextcloud jako prostředí pro spolupráci a elektronickou poštu, OnlyOffice jako kancelářský software, BigBlueButton pro online výuku a WordPress pro výrobu webů.

Zástupkyně starosty potvrdila, že kromě základních 140.000 EUR, které zastupitelstvo na program vyčlenilo v roce 2021, se v roce 2022 na dokončení první fáze projektu počítá s vyčleněním dalších 200.000 EUR. Postěžovala si při tom, že při používání programů velkých technologických firem dochází k masivnímu sběru dat a uživatelé nedisponují mnoha alternativními možnostmi na využití platforem, které jsou etičtější a respektují právo na soukromí.

Na degooglizačním plánu spolupracují ve Španělsku také asociace Affac (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), vzdělávací instituce Consorci d’Educació de Barcelona a skupina rodin.

Google shromažďuje metadat o zprávách a volání bez vědomí uživatelů

Za výše zmíněnými snahami zbavit se Google může mimojiné rozhodnutí rakouského úřadu ze 13. ledna 2022, podle kterého využívání Google Analytics porušuje GDPR. Údaje o evropských občanech jsou totiž předávány do USA a vláda USA má tak možnost nahlížet do osobních údajů evropských občanů.

Není to ovšem jediný problém, kterému Google aktuálně čelí. Podle nedávného výzkumu aplikace Google Messages (pro posílání SMS) a Google Dialer (pro telefonní hovory) posílá Googlu telemetrická data, která nejsou anonymizovaná – Google tak ví, kdo si s kým volá a píše, včetně časů a telefonních čísel. Neexistuje možnost odmítnout, a když zažádáte Google o archiv svých dat, tuto telemetrii mezi nimi nenajdete. Výzkumníci na to přišli tak, že mobil používali v laboratorním prostředí a rozšifrovali jeho komunikaci s Googlem.

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pak před pár týdny vydal analýzu komunikačních aplikací, ze které právě Google Messages vyšly nejhůř… Srovnávány přitom byly aplikace nejen z hlediska bezpečnosti.