Očkovací systém by měl být přívětivější k soukromí

V dopise ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi navrhujeme takové úpravy Centrálního očkovacího systému, které budou brát větší ohled na soukromí registrovaných.

Centrální rezervační systém na očkování proti COVID-19 byl v poměrně krátké době navržen na zpracování osobních údajů milionů osob. Protože by případná pochybení byla velmi riziková, rozhodli jsme se z pohledu uživatele zmapovat, jak systém s údaji pracuje a zároveň jestli je všechny skutečně nutné sbírat.

S konkrétními problémy, které jsme zjistili, jsme se (spolu s návrhy na řešení) rozhodli formou dopisu seznámit Ministerstvo zdravotnictví. Věříme, že je možné tato závažná pochybení snadno a rychle napravit. Právě Ministerstvu zdravotnictví jsme mimochodem před pár měsíci udělili Cenu Velkého bratra za rok 2020.

Celý náš dopis si můžete přečíst ZDE, naše hlavně zjištění vypisujeme níže:

  • Registrační web Centrálního očkovacího systému obsahuje externí prvky od společností Google a Microsoft, což podle nás není nutné.
  • Za zbytečné považujeme i zadávání adresy trvalého pobytu a profesní příslušnosti.
  • Naopak rozšířena by měla být možnost ověřování uživatele také formou e-mailové adresy či čísel zahraničních operátorů.
  • Systém by měl uživateli po naočkování připomenout, že má možnost zrušení účtu v registračním systému, tedy výmazu nepotřebných údajů.
  • Dobrovolnost očkování by měla být nezávislá na dobrovolnosti použití informačního (rezervačního) systému.

Vedle odstranění rizik webového rozhraní očkovacího projektu považujeme za velmi důležité naplnění principu práva na analogové řešení: zajištění nedigitální alternativy je totiž podle nás nejlepší prevencí tzv. digitálního vyloučení.

Věříme, že pro ochranu zdraví a kvality života lidí v Česku je potřeba očkování, které je dobrovolné, ale zároveň maximálně dostupné. To pro nás znamená, že by měl být očkován každý člověk, který o to má zájem, nehledě na své sociální postavení, technologické vybavení nebo digitální dovednosti. Zároveň by měl být striktně minimalizován sběr a zpracování osobních údajů.