Degooglizace veřejné správy díky IuRe

Jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a NAKIT, která následovala po zveřejnění našeho otevřeného dopisu v loňském roce, přináší ovoce. Google Analytics nově nahradí analytický, k soukromí přívětivější nástroj Matomo.

Nově by tedy údaje získané analytikou neměly směřovat k nikomu jinému, než ke správci webu a měly by být uloženy na vlastních serverech umístěných v Česku (varianta on premise).

Po našem otevřeném dopisu z června 2021, ve kterém jsme navrhli několik řešení, jež by více chránila soukromí, byl nejdříve systém Matomo zkoušen v rezervačním formuláři k očkování. Nyní by mělo dle domluvy s NAKIT postupně Matomo nahrazovat Google Analytics také v registračním modulu k očkování, dále na celém webu Ministerstva zdravotnictví, a dokonce i v nástrojích Portálu veřejné správy spravovaných Ministerstvem vnitra.

Doufejme, že degooglizace veřejné správy bude pokračovat i u dalších organizací a jejich webů. I poslední vývoj kolem otázky využívání analytických nástrojů, které v rozporu s právními předpisy posílají data za oceán, ukazuje, že by každý, kdo bere ochranu osobních údajů vážně, měl umístění různých sledovacích prvků na stránkách věnovat zvýšenou pozornost. Vhodným nástrojem, jak lze jakékoliv stránky prověřit, je třeba Blacklight.

Aktualizace 7. března 2022: V některých zemích již Google Analytics nejsou považovány za legální nástroj.