Rezervace k očkování nově (skoro) bez Googlu

V červnu jsme zaslali dopis ministru zdravotnictví, ve kterém jsme navrhovali k soukromí přívětivější úpravy Centrálního očkovacího systému. Nyní na takových úpravách přímo spolupracujeme.

Ve středu 13. října jsme už podruhé měli videosetkání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, NAKIT, společnosti Reservatic a Spolku pro ochranu osobních údajů. Věnovali jsme se zejména rezervacím na očkování a příjezdovým formulářům.

Jsme rádi, že se už daří přetavit naše doporučení pro MZ do reality: poté, co se i na základě našeho doporučení v červenci spustilo očkování bez předchozí rezervace, se nyní podařilo dosáhnout v procesu rezervace dalších významných úprav: z formuláře zmizely analytické nástroje Googlu a Microsoftu. Nahrazeny byly open-source řešením MATOMO, které neodesílá žádné informace třetím stranám.

Co více: dle vyjádření zástupců NAKIT by se toto řešení mělo dále rozšířit i na registrační systém a pokud budou zkušenosti dobré, tak i na další digitální řešení v rámci státní správy. Řadu dalších témat máme otevřenou: ať už jde o nahrazení reCaptcha, rozsah zpracovávaných údajů nebo dobu uchovávání.

Děkujeme všem zúčastněným za otevřenou debatu o našich návrzích – jsme rádi, že se některá naše doporučení daří prosazovat v praxi.