TZ: Otevřený dopis k novele autorského zákona zavádějící povinnost filtrování obsahu

Tisková zpráva, 20. 12. 2021

Posíláme otevřený dopis novému ministru kultury s výzvou k přepracování novely autorského zákona zavádějící povinnost filtrování obsahu nahrávaného na internet.

Digitálně-právní organizace Iuridicum Remedium a Za bezpečný a svobodný internet v pátek vyzvaly v otevřeném dopise nového ministra kultury Martina Baxu k tomu, aby stáhl z legislativního procesu a dal k přepracování novelu autorského zákona, která implementuje autorskoprávní směrnici. Zejména jde o implementaci čl. 17 směrnice, který zavádí povinnost některých poskytovatelů internetových služeb prohlížet a filtrovat nahrávaný obsah.

Důvodem kritiky je zejména vágnost navrhované právní úpravy a celá řada jejích nedostatků, které mohou mít například negativní dopad na ochranu osobních údajů uživatelů internetu či mohou vést k ohrožení legálních způsobů užívání autorských děl, jako je třeba parodie či memy. Problémem je i nezohlednění zkušeností z implementačního procesu v ostatních státech EU, včetně doporučení Evropské komise, které se implementaci čl. 17 směrnice obsáhle věnují.

V dopise oba spolky žádají ministra, aby vzal zpět novelu z legislativního procesu v Poslanecké sněmovně a aby tato novela byla přepracována.

Obsáhlejší připomínky k české transpozici jsme zveřejnili již letos v říjnu.