Plošný sběr metadat, sága pokračuje

Přesně před rokem jsme v crowdfundigové kampani vybrali peníze na vedení soudního sporu ve věci data retention. Co se v této naší kampani událo a co je nového?

Český stát už 15 let shromažďuje data o komunikaci každého z nás: nezná její obsah, ale po dobu šesti měsíců uchovává prostřednictvím operátorů informace o tom, s kým jsme si telefonovali, s kým jsme si psali, kdy a odkud jsme se připojovali k internetu. Ukládá se dohromady 10 různých údajů u pevných linek, 11 údajů u mobilní komunikace a 8 údajů o našem brouzdání po internetu. Rozhodli jsme se s tím něco udělat a připravili jsme přesný plán.

V dubnu 2021 jsme podle tohoto plánu podali žalobu na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které krátce před podáním žaloby odmítlo vyhovět našemu požadavku: v rámci výzvy k nápravě nemajetkové újmy jsme žádali zveřejnění omluvy za dlouholeté nereflektování judikatury Soudního dvor EU.

Obvodní soud pro Prahu 1 zřejmě zejména kvůli zpoždění s vyřizováním věcí v souvislosti s pandemií dosud nenařídil ve věci jednání. Čekáme, že by se tak mělo stát v první polovině příštího roku.

Co se týče legislativy spojené s data retention, tedy zejména snah o rozšiřování okruhu subjektů, které by měly k údajům přístup, tak se naštěstí podařilo v legislativním procesu zastavit snahu o rozšíření oprávnění přistupovat k provozním a lokalizačním údajům na ÚOHS a na hygieniky. Také se podařilo zabránit poslaneckému návrhu na zrušení anonymních SIM karet, který jsme ocenili jednou z anticen Big Brother Awards.

V květnu 2021 jsme uspořádali seminář k data retention a problematice šifrování, kde zástupci Ministerstva vnitra přislíbili, že bude vypracována analýza stávajícího právního stavu. Na té se podle všeho začalo pracovat, nicméně práce jsou dosti vlažné. V rámci Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vláda pro lidská práva jsme v mezidobí prosadili, že bude Výbor zapojen do připomínkování analýzy, až bude hotova její pracovní verze. Totéž nám bylo přislíbeno ze strany ministerstva i pokud jde o přímé zapojení IuRe. Dle posledních zpráv z konce listopadu není stále pracovní verze hotova, pokud se tak nestane ani do ledna, obrátíme se s otevřeným dopisem na nového ministra a požádáme ho, aby se začal tímto problémem zabývat osobně.

Počítáme v tomto směru i s pomocí Pirátské strany, která s námi vždy na této problematice spolupracovala. Současně jsme zapojeni v pracovní skupině evropských nevládních organizací koordinované německým europoslancem Patrickem Breyerem, jejímž cílem je aktivně se zapojit do konzultací Evropské komise s členskými státy k možné nové právní úpravě data retention na evropské úrovni, která by měla respektovat judikaturu Soudního dvora EU.

V rámci této skupiny zatím proběhlo několik koordinačních schůzek s výměnou informací o stavu v jednotlivých státech, díky čemuž máme dobrý přehled o přístupu jednotlivých států k danému problému. Je dle našeho názoru zřejmé, že je pro naše svobody dobré, aby celá problematika byla řešena na úrovni EU, kde je v tuto chvíli mnohem větší naděje na právní úpravu, která bude zohledňovat nejen zájmy bezpečnostních složek.

Děkujeme všem za podporu, pro pravidelné informování nejen o této kampani doporučujeme odebírat náš zpravodaj Digitální vlaštovka.