Pražský kamerový systém: elektrické ploty ano, rozpoznávání tváří ne

V souvislosti s naší kampaní Můj obličej patří mně, ve které se snažíme zamezit masovému nasazování kamer na rozpoznávání tváří, jsme zjišťovali podrobnosti o pražském kamerovém systému. Co jsme zjistili?

Předně je potřeba říct, že naší žádost o informace týkající se pražských kamer z letošního července nejdříve Magistrát hlavního města Prahy smetl ze stolu jako neopodstatněnou a informace nám odmítl vydat. Museli jsme se tak obrátit na informačního ombudsmana Prahy se stížností a zároveň podat stížnost na Ministerstvo vnitra, které nám dalo za pravdu a Magistrát nám tak informace nakonec poskytnout musel. Do podobné situace jsme se v minulosti dostali již několikrát a rozhodně nás netěší: nesmyslná snaha úředníků tajit informace, na které máme jako zástupci občanské společnosti právo, stojí nás i samotné úředníky spoustu času.

Jsme však rádi, že náš boj s nevstřícnými úředníky vedl nakonec k tomu, že Magistrát informace poskytl: a to nejen nám, ale i široké veřejnosti. Díky této naší snaze se tak můžou všichni občané seznámit s aktuálním stavem Městského kamerového systému. Nově zpracované informace včetně seznamu kamer jsou k dispozici zde, přímo na stránkách Magistrátu.

Co jsme se tedy po tomto obvyklém kolečku žádostí a stížností dozvěděli a o co jsme vlastně žádali?

Náš obličej stále patří nám

To nejdůležitější je, že podle poskytnutých informací nepracují kamery v hlavním městě s automatickým rozpoznáváním obličeje jednotlivých lidí, které snímají. Z oficiálních informací tedy lze soudit, že v Praze jsou biometrické kamery užívány zatím skutečně stále pouze na letišti, jak jsme již několikrát informovali. Jediné automatické detekce, které pražské kamery používají, jsou užívány při ochraně vybraných památek (tzv. elektronický plot s okamžitým akustickým upozorněním). Na základě požadavku odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy je tímto způsobem chráněno 31 vybraných kulturních památek.

O kamerách

Jedním ze souborů, který jsme obdrželi, je seznam všech kamer městského kamerového systému (je jich necelých 1200). GPS souřadnice jsme nezískali, MHMP je neeviduje. Evidence kamer je tak pouze dle správního obvodu, pořadového čísla kamery a adresy či popisu místa umístění.

Typy kamer
Využívány jsou prioritně kamery typu BOSCH, případně typu G4 s příslušnou specifikací dle požadavku v dané lokalitě. Ze Smlouvy o zajištění provozuschopnosti městského kamerového systému hl. m. Prahy vyplývá, že inteligentní videoanalýza takových kamer umožňuje třeba detekci objektu, který vstupuje nebo opouští oblast, detekci směru pohybu a rychlosti, či neobvyklé zdržování na místě.

Úhly záběrů
Pídili jsme se také po tom, jaké jsou úhly jednotlivých kamer, tedy co tyto kamery vlastně vidí. Dle získaných informací nejsou úhly evidovány, pracuje se však s polygony viditelnosti: na některé zaslané se můžete podívat níže. Inspirativní může být v tomto MČ Praha 6, která dala veřejnosti k dispozici mapu svého kamerového systému i s úhly.

Vlastnictví kamer
Vlastníkem Městského kamerového systému je hlavní město Praha. Vedle jádra (necelých 1200 kamer) je však třeba brát v úvahu, že do celého metropolitního systému jsou integrovány i kamery dalších vlastníků (jen těch od Dopravního podniku je například téměř 2000, dále jsou to kamery jednotlivých městských částí). V současné době je do metropolitního systému integrováno celkem 4500 bezpečnostních kamer.

Uchování záznamu
Městský kamerový systém, tedy kamery budované hlavním městem Prahou a obraz z integrovaných kamer třetích stran do metropolitního systému uchovává záznam z bezpečnostních kamer po dobu 30 dnů. Záznamy jsou hlavně pro potřeby policie a obecní policie. Řada dalších subjektů pak má ale přístup k živému obrazu z kamer.

Přílohy