TZ: Za odmítání hotovosti bude pokuta

Tisková zpráva: Radou vlády pro lidská práva prošel podnět od organizace Iuridicum Remedium, dle kterého musí Ministerstvo financí do poloviny roku 2022 předložit návrh upravující zákon o oběhu bankovek a mincí. V tom by nově měla být za nepřijímání hotovosti sankce.

“K přípravě návrhu by navíc měla vzniknout pracovní skupina se zastoupením nevládních lidskoprávních a spotřebitelských organizací,” přibližuje následující postup Jan Vobořil, výkonný ředitel organizace Iuridicum Remedium (IuRe), která po sankcích za odmítání hotovosti volá v rámci své kampaně Právo na analog. “Reagujeme tímto na rozšiřující se trend, kdy se rozšiřuje počet případů, kdy je platba hotovostí odmítána. Povinnost hotovostní platby přijímat je přitom už teď v zákoně zavedena, nechceme tedy žádnou novou povinnost, jen chceme, aby naplnění této povinnosti bylo vynutitelné,” dodává.

Podle IuRe je platba hotovostí pro významnou část lidí stále preferovanou volbou. Pro zhruba 10 % populace pak jediným způsobem placení. Nic na tom nezměnila ani pandemie COVID-19, kdy byly platby kartou navíc upřednostňovány z hygienických důvodů. “Při platbě hotovostí nevzniká digitální stopa, která může být různě zneužita. Vedle lidí, kteří mají rádi hotovost právě kvůli anonymitě a ochraně soukromí, a vedle třeba velké části seniorů, pro které je taktéž hotovost první volbou, jsou zde ještě lidé v exekuci, kteří fakticky nemají jinou možnost, než platit hotově. Případným zavedením výhradně bezhotovostních systémů, které karetní společnosti propagují třeba přes festivaly či podniky jako pražský Manifesto, by všechny tyto skupiny ztratily možnost plnohodnotně využívat služby,“ doplňuje Vobořilův kolega Hynek Trojánek, který v rámci programu IuRe/Digitální svobody sbírá příběhy lidí, kteří se hotovosti nechtějí vzdát.

Že by svoboda platit hotově kolidovala se svobodou podniku zvolit si způsob platby, přitom Vobořil odmítá: “Počítáme s tím, že v souvislosti s přípravou zákona vyvstane potřeba definovat i výjimky z tohoto obecného pravidla a proto bude mít ministerstvo dlouhou dobu na přípravu a diskuzi, v níž zazní vedle argumentů lidskoprávních a spotřebitelských i argumenty podnikatelů. Výsledkem v ideálním případě bude právní úprava, která bude jednoznačná pro podnikatele i spotřebitele a bude v maximální možné míře ctít smluvní svobodu, ale ne na úkor slabší smluvní strany.”

IuRe se tématu věnuje již od roku 2016, kdy ve své soutěži Ceny Velkého bratra ocenilo výrok tehdejšího ředitele MasterCard Miroslava Lukeše, který prohlásil, že každý z nás za sebou zanechává elektronickou stopu a množství těch údajů bude růst. Tak to zkrátka je a s tím už se nic neudělá. Problematice bezhotovostních plateb se věnuje i procházka letošního lidskoprávního festivalu Jeden svět, na které se IuRe podílí.

Doplňující materiály:

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.