Zveme na seminář: Máme právo žít nedigitálně?

Ve středu 7. června pořádáme ve spolupráci s Ústavně-právním výborem Senátu České Republiky seminář o našem „oblíbeném“ právu na analog a digitálním vyloučení. Přijdťe!

Seminář spolupořádáme jakou součást naší dlouhodobé kampaně Právo na analog. V rámci té jsme třeba natočili a nedávno zveřejnili film Digitální disidenti. Nyní si o tom, zda a jak by mělo být garantováno právo nevyužívat některé digitální nástroje, popovídáme s odborníky a odbornicemi. Čekají nás dva panely:

  • S jakými problémy se setkávají lidé, kteří z různých důvodů nepracují
    s digitálními technologiemi?
  • Jak se právo staví k možnosti volby způsobu a míry využívání digitálních technologií v každodenním životě?

Více se dozvíte níže. Pokud se chcete zúčastnit, napište nám do 1. června 2023 na e-mail pr@iure.org a zařadíme Vás na seznam. Účast na akci je zdarma, oficiální pozvánka je zde.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sOdvahou

Název semináře: „ Máme právo žít nedigitálně?“

Datum: středa 7. června 2023 od 9:00 do 13:00 hodin
Místo: ve Frýdlantském salonku Senátu PČR, vstup přes recepci A – z Valdštejnské ulice

9:00-9:30
Úvodní slova
• Jitka Chalánková – členka Ústavně-právního výboru Senátu
• Jan Skopeček – místopředseda PSP ČR
• Jan Vobořil – zástupce Iuridicum Remedium

9:30-11:00
1. Panel: Digitálně vyloučení ve světě technologické transformace
(moderuje Hynek Trojánek – IuRe)
• S jakými problémy se setkávají lidé, kteří z různých důvodů nepracují s digitálními technologiemi?
• Co znamená digitální vyloučení pro ně a co pro společnost?
• Je digitální vyloučení problém, který musíme vyřešit, nebo způsob života, který se společnost má naučit respektovat?

Josef Jaroš – předseda Asociace malých a středních podniků
Filip Kruncl – Úřad práce Kladno
Petr Lupač – Katedra sociologie FF UK
Soňa H. Morawitzová – ředitelka Nadace Krása pomoci

11:00-11:20
Přestávka

11:20-12:50
2. Panel – Existuje „právo na analog“?
(moderuje: Jitka Chalánková)

• Jak se právo staví k možnosti volby způsobu a míry využívání digitálních technologií v každodenním životě?
• Reflektuje probíhající digitální transformace dostatečně problém digitálního
vyloučení?
• Chybí nám právní úprava ústavně garantovaného „práva na analog“?

Jan Kudrna – docent Katedry ústavního práva PF UK
Ondřej Profant – náměstek ministra pro legislativu
Václav Vlk – předseda Českého helsinského výboru, advokát
Jan Vobořil – výkonný ředitel Iuridicum Remedium, advokát

12:50-13:00
Shrnutí, závěr
Jitka Chalánková, Jan Vobořil