Výzva ministru životního prostředí: dotace i nedigitálně

V rámci programu Nová zelená úsporám Light lze žádat pouze on-line. Výlučně elektronická forma není jen necitlivá, spatřujeme v ní i porušení zákona.

Přečtěte si níže naší výzvu. Přečíst si můžete i článek na SeznamZprávách, které o problému 12. října 2023 informovaly: Senioři chtěli na okna dotaci, ale žádat lze jen online. Diskriminační, míní

Nová zelená úsporám light: výzva k nápravě a žádost o informace o dalším postupu ve věci

  • Ministerstvo životního prostředí
  • K rukám ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka
  • v Praze dne 6. 10. 2023

Vážený pane ministře,

obracím se na vás jménem nevládní organizace Iuridicum Remedium, z. s., která se dlouhodobě věnuje problému dopadu digitálního vyloučení občanů. Kontaktovat Vás jsme se rozhodli na základě žádosti jedné z našich klientek, která již delší dobu vede spor se Státním fondem životního prostředí ve věci programu Nová zelená úsporám Light (dále jen „NZÚ Light“).

Podání žádosti o dotaci v tomto programu je možné provést pouze elektronicky s využitím některé z forem elektronické identity. Jedná se přitom o program určený pro starobní důchodce a invalidní důchodce 3. stupně. Právě potenciální žadatelé z těchto skupin (zejména senioři) patří přitom v nadprůměrné míře mezi osoby, které jsou digitálně vyloučené, a výlučně elektronická možnost podání žádosti tak pro mnoho potenciálních žadatelů představuje nepřekročitelný problém. I s ohledem na to, že je program výlučně určen žadatelům z těchto skupin, tedy považujeme jeho nastavení za mimořádně nešťastné.

Nejde ale pouze o problém necitlivého nastavení podmínek podání žádosti, ale ve výlučně elektronické formě podání spatřujeme i porušení zákona. Konkrétně podle § 14 odst. 2 zákona o digitálních službách platí, že nepodnikající fyzické osoby nemohou být nuceny využívat digitální služby nebo činit digitální úkony. Rovněž i programové prohlášení vlády uvádí v Preambuli ke kapitole Digitalizace: „Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.“ Vláda se tak zde zbytečně odchyluje od vlastních zásad dobré správy při provádění digitalizace.

Naše klientka v dané věci kontaktovala Státní fond životního prostředí. Dne 18. 8. 2023 obdržela odpověď od JUDr. Aleše Ohrabla z Odboru řízení a podpory programů Státního fondu životního prostředí (viz příloha č. 1), že možnost listinné podoby dotační žádosti by nikomu ze zúčastněných stran situaci neusnadnila, protože následná administrace je rovněž možná pouze elektronicky. Současně je zmíněna možnost pro digitálně vyloučené, využít možnosti podpory vyškolených specialistů z Místních akčních skupin a EKIS a m-EKIS, kteří mohou pomoci s podáním žádosti včetně překonání digitální bariéry.

Screenshot z webu https://novazelenausporam.cz/caste-dotazy/, dne 13. 10. 2023.

Ačkoli toto řešení na první pohled vypadá přínosně, tak z pohledu digitální bezpečnosti jde o zcela nepřijatelný koncept, který vede nevyhnutelně k tomu, že poradce bude zřizovat digitální identitu a následně bude mít přístup k digitální identitě žadatele, který často nerozumí možným rizikům. To otevírá obrovský prostor pro zneužití identity v řadě dalších oblastí. Navíc i nastavení programu, kdy někdo bude pomáhat s podáním žádosti žadatelům, je při zachování výlučně elektronické formy podání stále v rozporu se zákonem i programovým prohlášením vlády, jak je uvedeno výše.

Klientka se proto následně obrátila dne 21. 8. 2023 na Kancelář Veřejného ochránce práv. Tou bylo dne 14. 9. 2023 sděleno (viz příloha č. 2), že Veřejný ochránce práv se nemůže zabývat činností SFŽP, protože se nejedná o úřad či jinou instituci, na kterou by se vztahovala působnost (činnost) ochránce vymezená v ustanovení § 1 zákona o veřejném ochránci práv. Takovým úřadem je Ministerstvo životního prostředí. Veřejný ochránce práv tak doporučil klientce, aby věc dále řešila s ministerstvem. Vzhledem k tomu, že uvedený problém se netýká pouze klientky, ale mnohem širšího okruhu potenciálních žadatelů, rozhodli jsme se ve věci konat my.

Věříme, že naším společným zájmem je, aby program mohlo využít co nejvíce oprávněných žadatelů a byl pro ně uživatelsky přívětivý. Je jistě skvělé, že žádost lze podat elektronicky. Mnoho žadatelů toto přivítá. Na druhou stranu to ale není důvod, proč by lidé, kteří z různých důvodů s digitálními technologiemi nepracují, byli uměle vylučováni z možnosti zapojení se do dotačního programu, případně byli odkazování do závislého postavení na pomoci ostatních a vystaveni nebezpečí zneužití elektronické identity. To vše navíc v rozporu se zákonnými garancemi, které jim dává zákon o digitálních službách.

Z výše uvedených důvodů tedy žádáme o zajištění uvedení podmínek poskytování NZÚ Light do souladu se zákonem, konkrétně s § 14 odst. 2 zákona o digitálních službách a vedle možnosti elektronického podání žádosti žádáme rovněž o možnost podání žádosti papírovou formou.

Současně žádáme o vyjádření, zda došlo k přijetí konkrétních nápravných opatření v dané věci a o jaké nápravné kroky se jednalo.

S pozdravem,

Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
výkonný ředitel IuRe