Policie musí poskytnout informace o biometrice, rozhodlo již podruhé Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra dalo opět za pravdu naší organizaci, která usiluje o získání informací k systému Digitální podoba osob. V rámci něj policie pomocí databáze s téměř 20 miliony fotek identifikuje obličeje.

Pro lepší porozumění si tentokrát vypomůžeme jednoduchou časovou osou:

  • 17. července 2023 jsme požádali o dodatečné informace o biometrickém systému, jehož existenci jsme odhalili v tiskové zprávě 12. července
  • 16. srpna 2023 nám Policie ČR odmítla některé informace (zejména ty související s vypracováním posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – DPIA) poskytnout
  • 31. srpna 2023 jsme podali odvolání, ve kterém se ohrazujeme proti neposkytnutí informací
  • konečně 29. září 2023 nám dává Ministerstvo vnitra za pravdu a píše:

Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se napadené rozhodnutí Policie ČR, Policejního prezidia ČR ze dne 16. 8. 2023 ruší a věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

Policie původně argumentovala, že „poskytnutí kompletní informace by mohlo výrazným způsobem ohrozit fungování systému a jeho zabezpečení jak po technické tak obsahové stránce.“

S tímto výkladem však Ministerstvo vnitra nesouhlasí a jeho odvolací orgán „shrnuje, že napadené rozhodnutí trpí vadami spočívajícími v absenci základní úvahy nad řešením střetu ústavně zaručených práv a zájmů a nesprávné aplikaci § 12 zákona č. 106/1999 Sb.“

Policie tak bude muset o poskytnutí informací rozhodovat znova. Doufejme tak, že se o systému na rozpozávání tváří, o kterém policie dosud soustavně mlží, dozvíme zase o něco více.