Policie nemluví pravdu, když tvrdí, že o biometrickém systému dopředu informovala

Před týdnem jsme zveřejnili informace, dle kterých Policie ČR již téměr rok využívá software na rozpoznávání tváří. Ve včerejším prohlášení PČR píše, že o nástroji opakovaně informovala Výbor pro lidská práva a moderní technologie. Není to pravda.

K údajnému informování

Policie ve své reakci uvádí: O využívání biometrie u Policie České republiky byl opakovaně a velmi podrobně informován Výbor pro lidská práva a moderní technologie při Úřadu vlády České republiky, ve kterém jsou zastoupeni i zástupci neziskových organizací a akademické obce, včetně společnosti Iuridicum Remedium.

Pokud informováním o biometrice policie myslí i informování o IS DPO (Informační systém Digitálních podob osob), pak je bohužel toto tvrzení nepravdivé. Jediná schůzka Výboru se zástupci Policie ČR však proběhla dne 6. 10. 2021, tedy více než rok před spuštěním tohoto systému. Zápis z Výboru je k dispozici zde. Policie zde prezentovala jednak obecně možnosti využití biometrie v policejní praxi, z aktuálně využívaných nástrojů jsme se pak bavili o biometrice na Letišti Václava Havla.

O samotném využití IS DPO nepadlo ani slovo (ostatně v té době ještě systém ani provozován nebyl, provoz byl spuštěn až v srpnu 2022, z té doby je také pokyn, který pravidla používání systému definuje). Tvrzení, že byl Výbor o IS DPO opakovaně a podrobně informován je tedy lživé.

Podobně se Policie o provozu IS DPO nezmínila ani během semináře v Poslanecké sněmovně k tématu biometriky v červnu 2022, který jsme pořádali: pozvánka na seminář je zde, více než tříhodinový záznam, na kterém mluví i zástupci policie, je tady. Tento seminář, který byl zatím prvním větším setkáním k problematice rozpoznávání tváří v Česku, se přitom uskutečnil dva měsíce před spuštěním provozu IS DPO.

K právnímu základu

Co se týče právního základu, policie píše: Účel systému je jednoznačně vymezen a provozován na základě ustanovení § 66a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Toto ustanovení, přijaté v roce 2019 novelou, ovšem dává policii pouze oprávnění vytěžovat a následně zpracovávat digitální fotografie ze státních evidencí. Není zde ani slovo o jejich využívání za účelem biometrické identifikace, natož základní parametry a pravidla fungování takového informačního systému a pravidel jeho užití.

Veškeré parametry fungování systému jsou, jak uvádíme, v pokynu, který nám Policie poskytla, přičemž klíčové pasáže začernila. V této věci tak budeme podávat v nejbližší době stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Současně budeme žádat další informace, které se systému a jeho využívání týkají.

Chcete se dozvědět o biometrickém dohledu více?

čtení: mrkněte na stránku naší kampaně Můj obličej patří mně, na které průběžně doplňujeme to podstatné, co se ví o biometrickém dohledu v Česku i v Evropě, či na mezinárodní web kampaně Reclaim Your Face
prakticky: zkuste prohnat vaší fotku nástrojem PimEyes: je to nejlepší ukázka toho, jak podobné nástroje mohou fungovat. Pro dobré pochopení toho, co vše lze na základě biometriky vyčíst, doporučujeme web HowNormalAmI.eu.
film: v roce 2021 jsme pořádali Big Brother Film Festival, na kterém jsme promítali skvělý film A World Under Surveillance. Rozhovor s režisérem filmu přineslo Radio Wave, na film, který popisuje biometrický dohled v Číně, Evropě i Americe se můžete podívat on-line zde na YouTube (anglické titulky).