Šifrovaná komunikace a data retention: záznamy ze semináře

V polovině května jsme jako IuRe ve spolupráci se Stálou komisí pro kontrolu použití odposlechu uspořádali on-line seminář o aktuálních problémech ochrany soukromí v elektronické komunikace. Mrkněte na záznamy!

Prolamování šifrované komunikace: Nezbytný nástroj nebo Pandořina skříňka?

V první diskuzi jsme se věnovali šifrované komunikaci. Nakolik je třeba, například z důvodu boje proti terorismu, organizovanému zločinu nebo šíření dětské pornografie, disponovat možností prolomit její důvěrnost? Kam směřují konkrétní návrhy z poslední doby?

Na téma diskutoval datový novinář Jan Cibulka, Jakub Harašta z Ústavu práva a technologií Masarykovy Univerzity v Brně, místopředseda evropského parlamentu Marcel Kolaja, kryptolog a externí spolupracovník IuRe Tomáš Rosa a advokát z Kinstellar a FIT ČVUT Zdeněk Kučera.

Diskuzi moderoval David Slížek, před samotnou diskuzí na téma šifrované komunikace je v záznamu i úvod k celému dni, který představil poslanec Tomáš Vymazal a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

Prezentace:
Tomáš Rosa / Odposlech pohledem kryptologa

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Sběr provozních a lokalizačních údajů (data retention) a jeho budoucnost v ČR i v Evropě

Druhá diskuze se týkala sběru provozních a lokalizačních údajů (data retention): v rámci něj sbírá český stát data o komunikaci všech občanů. Nezná sice její obsah, ale po dobu šesti měsíců uchovává prostřednictvím operátorů informace třeba o tom, s kým si kdo telefonoval či odkud se připojoval k internetu. Je takový sběr skutečně nutný a nejsou rizika zneužití a zásahu do osobnostních práv až příliš vysoká?

V závěru pěkně rozběhlé debaty se účastnili: Kateřina Kašpárková z Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost z Vodafone Czech Republic Jan Klouda, odborník na problematiku aplikace práva v kyberprostoru z CESNET Jan Kolouch, ředitel odboru elektronických komunikací MPO ČR Luděk Schneider, advokát a člen prezidia Unie obhájců Václav Vlk a advokát a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

Prezentace:
Jan Vobořil / Čtyři klíčové otázky data retention
Jan Kolouch / Data retention v ICT: Existuje jiná cesta?

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.