V pražském metru došlo během pandemie k umístění několika stovek kamer

Před pár měsíci jsme vydali studii o využívání kamer na rozpoznávání tváří v České republice, mimo náš zájem ale nezůstávají ani kamery klasické. Naše nedávné snahy zjistit, jak je na tom kamerový systém v hlavním městě Praze, byly bohužel doprovázeny zejména neochotou nám jakékoliv informace poskytnout.

Doplnění k článku: na námi zjištěné informace reagoval šéf komunikace DPP v deníku Metro v pátek 23. července (dostupné zde).

Kdo jezdil v uplynulém roce pražským metrem, možná si užíval liduprázdné stanice i vagony. Vzhledem k pandemii totiž cestujících v celé pražské MHD výrazně ubylo. Pozorný cestující si pak ale také mohl všimnout, že prázdné podzemní prostory stanic byly hustě osázeny novými kamerami: na první pohled nenápadnými kulatými čočkami, které si řada lidí může plést s lampami. Využili jsme zákona o svobodném přístupu k informacím a rozhodli jsme se ověřit, jestli počet kamer v metru skutečně narostl a jaké nové funkcionality nabízí. 

Naše stošestkování (viz zákon 106) bylo nejprve neúspěšné: Dopravní podnik odpověděl, že problematika, která nás zajímá, je z bezpečnostních důvodů ryze věcí vlastníka. Argumentačně dosti na vodě vágně zmínil, že bezpečnostní situace se obecně zhoršuje a že tedy navýšení počtu a modernizace kamer je logickým a jasným řešením.

Je to ale trochu jinak: nejenom, že podle statistik míra kriminality v Česku od roku 2013 obecně klesá a nasazení dalších kamer by mělo odpovídat testu proporcionality (tedy zhodnocení faktické potřebnosti existence takového systému v porovnání s jinými možnými bezpečnostními opatřeními), ale hlavně: Dopravní podnik nemá pravdu, když tvrdí, že informace o kamerách by měly být z bezpečnostních důvodů utajeny.

Kolik je tedy v metru kamer?
Podali jsme tedy odvolání a odvolací orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů) hodil Dopravnímu podniku jeho rozhodnutí na hlavu s tím, že chybí jednoznačné odůvodnění, proč informace odmítá poskytnout. Dopravní podnik pak již kapituloval a poskytl vše, oč jsme žádali. Záhy po rozhodnutí jsme tak obdrželi sedm desítek stránek, které jsou úplným seznamem kamer v pražském metru: nechybí barevné rozdělení podle linek metra a konkrétní typy a z toho vyplývající funkce kamer a informace o jejich umístění.

Aktualizace: na čísla v následujícím odstavci reagoval šéf komunikace DPP v deníku Metro v pátek 23. července (dostupné zde).

Konkrétně jsme se tak dozvěděli, že v pražském metru je aktuálně 1973 kamer. Podle prospektů ke kamerám, které jsme také získali a podle srovnání podoby stanic metra z loňského a letošního roku lze tak poměrně s jistotou říct, že kamerový park pražského metra se rozšířil minimálně o několik stovek kamer (konkrétně třeba o 188 kamer se záběrem 360° BOSCH NIN 63013 a o 189 kamer BOSCH NBN-63023). U dalších typů kamer nelze s jistotou říct, zda přímo přibyly či zda nahradily kamery dosluhující.

Všechny dokumenty, které jsme o kamerovém systému v pražském metru získali, najdete na konci článku.

Jak jsou na tom kamery v celé Praze?
Zajímali jsme se rovněž celkově o kamery zapojené do pražského kamerového systému. Chtěli jsme zejména informace o umístění jednotlivých kamer a jejich funkcích. Magistrát ovšem v tomto selhal velmi podobně jako na první pokus Dopravní podnik. Seznam kamer nám neposkytl. Podali jsme proti postupu Magistrátu stížnost a podnět pražskému informačnímu ombudsmanovi a přestože i právní odbor Magistrátu nenechal na rozhodnutí nit suchou a doporučil informaci poskytnout, tak odbor informatické infrastruktury, který věc vyřizuje, neustoupil a raději vše předal k rozhodnutí Ministerstvu vnitra. Předpokládáme, že výsledek bude stejný jako u Dopravního podniku, ale je nám smutno z toho, že nesmyslná snaha úředníků tyto informace tajit nás i samotné úředníky stojí spoustu času a zbytečného úsilí.

Letiště: svévolné nasazování dohledových prvků ignoruje legislativu
Komunikace s pražským Dopravním podnikem i s Magistrátem bohužel velmi dobře ilustruje to, jakým způsobem se u nás ne/vede diskuze o proměně veřejného prostoru a celkově o proměně společnosti, ve které je permanentní dohled a kontrola normální. Podobný komunikační ping-pong jsme totiž absolvovali i s cizineckou policií během snahy zjistit více o kamerách na rozpoznávání tváří, které jsou na pražském Letišti Václava Havla.

Informace, které nám policie neochotně poskytla, nejen že byly velmi kusé, ale také si odporovaly s jinde dostupnými čísly a vyjádřeními. Jde třeba jen o klíčovou otázku, jak byl kamerový systém rozšiřován. Informaci sdělené policií, že celý systém funguje bez rozšiřování již od roku 2018, odporuje skutečnost, že v březnu 2019 schvalovala vláda umístění dalších 45 kamer do veřejného prostoru letiště. Proč se policie snaží okolo rozšiřování systému mlžit? Zřejmě proto, že v roce 2019 již měla zpracovávat tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které však nikdy nezpracovala.

Neveřejný prostor
Lze namítnout, že ani metro ani letiště nejsou veřejným prostorem v klasickém slova smyslu: ani v jednom z prostor se patrně nebudeme potkávat cíleně s přáteli či zde naplňovat svá práva na vyjádření názoru, jako je třeba shromažďování či demonstrace. 

Považujeme však za nutné a důležité upozornit i na proměnu těchto míst, protože pokud si zvykneme, že se kamery jen tak objevují v prostorech, kudy denně cestujeme, možná už nám za pár let nepřijde divné, že se vyskytují také na každém náměstí a na každé ulici a že třeba mají i onu obávanou funkci na rozpoznávání tváře: ta již mění veřejný prostor nevratně v místo, kde se občanská společnost zkrátka svobodně realizovat a projevovat nemůže (jak ukazuje nejen třeba nedávný článek o Moskvě, ale i případy z jednotlivých míst v Evropě).

Této proměně veřejného prostoru můžeme společně zabránit podepsáním a šířením petice Reclaim Your Face, která volá po změně evropských zákonů. Tématu biometrických kamer se budeme věnovat také 16. září na našem Big Brother Film Festivalu.

Dokumenty: vyjádření
Seznam kamer v pražském metru
Původní zamítává reakce Dopravního podniku
Poskytnutí informací: Dopravní podnik
Poskytnutí informací: Cizinecká policie

Dokumenty: typy kamer v pražském metru
BOSCH LTC 610
BOSCH NBN 63023
BOSCH NDE 4502 AL
BOSCH NDE 5503
BOSCH NIN 733
BOSCH NDP 7512 Z30K
BOSCH NDI 50022 A3
BOSCH NIN 63013 A NIN 63023
BOSCH NIN 70122 F0A
BOSCH VG5 7230
hikvision-ds-2cd6412fwd
elbex-exc704
panasonic-wv-bp334
hitachi-kp-d5010
hikvision-ds-2cd6425g0
sony-snc-hm662
sony-snc-em602rc
elvia-ehd7520-modul.-fcb-7520
sony-snc-wr630
sony-snc-vb600
sony-snc-ch160
sony-ssc-dc50a-ssc-dc54a
sony-snc-wr632
sony-ssc-g813
sony-ssc-dc80-a-ssc-dc83
elbex-exc304