„Zakažme masové biometrické sledování,“ volají organizace z celého světa

Připojujeme se k dlouhé řadě digitálně a lidsko-právních organizací, které v otevřeném dopise varují před vlivem technologií na rozpoznávání tváří na lidská práva.

Zatímco na evropské půdě sbíráme již několik měsíců podpisy pod petici ReclaimYourFace (v českém znění Můj obličej patří mně ji můžete podepsat zde či na oficiálním webu kampaně), jejímiž požadavky se v případě dosažení magické hranice milionu podpisů z celé Evropy bude muset zaobírat Evropská komise, na světové úrovni podobně silný apel zatím chyběl: to se však změnilo dnešním dnem.

Pod taktovkou organizace Access Now totiž vznikl otevřený dopis požadující globální zákaz technologií, které umožňují masový dohled na veřejných prostranstvích na základě sběru a vyhodnocení biometrických údajů, mezi které nemusí patřit jen vaše tvář, ale třeba i chůze.

Dopis, pod kterým je podepsaných více než 175 organizací z celého světa, odkazuje na konkrétní příklady toho, jakým způsobem pokřivuje masový biometrický dohled lidská práva a principy demokracie. Vedle chilling effectu, který celkově snižuje ochotu lidí projevovat v kamerami osázeném veřejném prostoru své názory a postoje, je zde zmíněna i řada falešných obvinění, které tyto technologie přinesly třeba do Spojených států, Argentiny či Brazílie. Nechybí ale i příklady zemí, kde biometrické technologie vedou k utlačování etnických či náboženských menšin.

Vyjádřit podporu dopisu můžete i vy.

Více k tématu:
> naše kampaň Příliš chytré kamery
> naše studie o biometrickém dohledu v České republice
> nedávná recenze na film Coded Bias