Připojte se k mezinárodní kampani #ReclaimYourFace

Policejní složky, samosprávy i soukromé firmy po celé Evropě skrytě nasazují invazivní experimentální technologie sledující, analyzující a objektivizující obličeje a těla lidí na veřejných prostranstvích. Je proto nezbytné prosadit zachování veřejného prostoru jako místa, kde jsou zaručena naše práva a svobody i fungování svobodné společnosti.

Na veřejných prostranstvích sdílíme mnoho interakcí a propojujeme se: setkáváme se s přáteli, procházíme se v parku, organizujeme komunitní akce, vedeme veřejné diskuse, protestujeme proti nespravedlnostem. Všechny tyto aktivity ve veřejném prostoru jsou však v ohrožení, neboť evropské samosprávy, policejní složky a soukromé firmy nasazují technologie na rozpoznávání obličejů zaměřené na sledování obyčejných lidí na veřejných místech.

Nikdy bychom nedovolili jinému člověku, aby nás neustále pronásledoval, monitoroval a posuzoval, kdo jsme zač, co děláme, či kdy a kam se přesouváme. Biometrické technologie jako rozpoznávání obličejů na veřejných prostranstvích ale dělají právě toto: každý z nás se díky nim stává potenciálním podezřelým.

Výzkum ukazuje, že tyto technologie jen zesilují znevýhodňování mezi lidmi a jejich využití vede k postihu lidí, kteří jen uplatňují svá práva. Přinejmenším 15 evropských zemí –  a jejich počet roste – již s biometrickými dohlížecími technologiemi jako je rozpoznávání obličejů na veřejných prostranstvích experimentovalo. Ve Spojených státech již dokonce bylo použití rozpoznávání obličejů v 5 velkých městech zakázáno.

Zbrklé nasazování drahých dohlížecích technologií stalkujících naše obličeje a postavy probíhá v EU bez ohledu na rizika pro celou společnost. Musíme proto začít hájit naše veřejná prostranství coby bezpečné prostory demokracie.

Žádáme úplné informace, kde a jak jsou biometrické technologie používány a  zároveň vyslovujeme nesouhlas s touto dystopickou technologií. Jakožto koalice občanských sdružení a veřejnosti z celé Evropy proto žádáme vlády našich států, aby odkryly a následně odmítly biometrická sledování ohrožující naše práva a svobody na veřejných prostranstvích.

Tato česká verze petice je součástí celoevropské kampaně ReclaimYourFace, která je registrována jako Evropská občanská iniciativa. Informace ke zpracování údajů v petici zde. Tisková zpráva k petici zde. Více o situaci v České republice si přečtěte na samotné stránce naší kampaně Příliš chytré kamery.

Podepsat petici: