Policie (snad) nezíská nové pravomoci

Úspěch! Náš právník Jan Vobořil včera na podvýboru pro polici přednesl výhrady, které dlouhodobě máme k rozšiřování pravomocí policie při zpracování citlivých údajů mimo trestní řízení a k možnosti využít v trestním řízení důkazy získané od zpravodajských služeb.

Výsledek? Podvýbor nedoporučí, aby tyto změny byly součástí pozměňovacího návrhu bezpečnostního výboru. S největší pravděpodobností je tak nebezpečí přijetí těchto změn, které by znamenaly podpásovou ránu pro svobody občanů, zažehnáno. 

Děkujeme Tomáši Vymazalovi a Lukášovi Kolaříkovi, poslancům, díky kterým jsme naše výhrady na podvýboru mohli odprezentovat.

Problému se dlouhodobě věnujeme v rámci kampaně Kafkův Proces na obzoru.