TZ: Majitelé “smartfounů” vyrazí na pivo či k holiči – a co ti ostatní?

Tisková zpráva, Iuridicum Remedium, 31. 3. 2021

Odborníci z programu Digitální svobody organizace IuRe varují před sociální slepotou při přípravě mobilní aplikace pro zvládání pandemie. Mobilní aplikace chystaná Ministerstvem zdravotnictví, jemu podřízeným Ústavem  zdravotnických informací a statistiky a Hospodářskou komorou podle IuRe ignoruje Technologické desatero schválené v prosinci Radou vlády pro lidská práva. 

Mobilní aplikace by měla umožnit očkovaným a lidem s negativním testem návštěvu některých podniků a provozoven. O lidech, kteří chytrý telefon nemají, se však téměř nemluví – dle statistik se přitom může jednat skoro o třetinu lidí.

„Vývoj aplikace, který by umožnil návrat k takovému životu, na jaký jsme byli zvyklí před pandemií, by mohl být dle viceprezidenta Hospodářské komory ČR hotový již za dva týdny. O tom, jaké možnosti budou mít lidé, kteří nemají chytrý telefon, však v tuto chvíli nevíme téměř nic,“ říká Jan Vobořil, výkonný ředitel organizace Iuridicum Remedium (IuRe), které se tématem nedobrovolného nucení do využívání digitálních technologií zabývá.

„Téma digitálního vyloučení je pro spoustu lidí abstraktní, protože je pro ně využívání technologií již zcela přirozené. Počet lidí, kteří příslušné technologie nevlastní a nevyužívají, ať již proto, že nemohou, či pro to, že zkrátka nechtějí, je přitom veliký. Chytrý telefon, který je k využívání aplikace potřeba, má podle dat Českého statistického úřadu za loňský rok 72.6 procent lidí. Ostatně jak v praxi vypadá digitální vyloučení jsme mohli vidět na nedávném výstupu České školní inspekce, podle kterého z on-line výuky vypadly desetitisíce dětí,” doplňuje Vobořilův kolega, koordinátor programu Digitální svobody Hynek Trojánek a naráží tak přitom na inspekční zprávu z letošního března, dle které se po dobu pandemie vůbec nepodařilo navázat kontakt s 10 000 žáky – přibližně 50 000 žáků se pak (nejen z technických důvodů) vzdělávalo off-line. 

„Je dobře, že se objevují alespoň zmínky o tom, že by měla být připravena papírová varianta pro lidi, kteří aplikaci z různých důvodů využít nemohou – vzhledem k tomu, o jak veliký počet lidí se pravděpodobně jedná, bychom však očekávali, že přípravě této varianty bude věnována minimálně stejná péče, jako přípravě aplikace. V prosinci loňského roku jsme ostatně v rámci Pracovní skupiny pro lidská práva a technologie připravili Technologické desatero, které varuje právě před vyloučením určitých skupin z účasti na společenském životě při zavádění moderních technologií,” připomíná Vobořil dokument, který v prosinci schválila Rada vlády pro lidská práva.

„Je hezké, že autoři aplikace odmítají, že by vznikala dvojí kvalita občanů – těch naočkovaných a nenaočkovaných. Riziko, že vznikne dvojí občanská kvalita podle toho kdo má a nemá chytrý telefon, je však mnohem větší,” uzavírá Hynek Trojánek.

—–

Projekt Digitální watchdog organizace Iuridicum Remedium podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit občanských organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.