Digitalizace veřejné správy jen se zachováním nedigitálních alternativ

Náš právník Jan Vobořil je členem pracovní skupiny pro politická práva v rámci Sítě k ochraně demokracie, která nedávno vydala expertní zprávu upozorňující na hrozby pro demokracii v první polovině roku 2020. Do zprávy se probojovala řada našich podnětů:

— upozornili jsme na riziko vzniku obří zdravotnické dokumentace všech pacientů, ke které by došlo propojením dat z NZIS se systémy hygieniků (jak navrhl ÚZIS), viz naše kampaň Uzdravme zdravotnická data
— navrhujeme upravit zastaralá oprávnění z dob analogových kamer, o která se aktuálně opírá využití kamer s jakoukoli technologií (biometrické systémy na rozpoznávání obličejů, SPZ), viz naše kampaň Příliš chytré kamery
— za důležité považujeme zohlednit v rámci témat digitalizace veřejné správy i zachování nedigitálních alternativ (např. v oblasti placení za služby, komunikace se státní správou, možnost přijímat informace nedigitální formou apod.), viz naše kampaň Právo na analog

Celý článek si můžete přečíst zde.
Přímo expertní zprávu pak tady.