Právo na analogové řešení


V časopise FÓRUM sociální politiky, který vydává Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, si aktuálně můžete nalistovat článek Digitalizace a právo na analogové řešení od našeho právníka a výkonného ředitele Jana Vobořila.

Článek můžete brát jako takový zasvěcující text do naší kampaně Právo na analog. Dočtete se třeba, že:

Jako problematické zde vnímat nejen přesouvání informací do virtuálního prostoru bez možnosti získat informace jinou cestou, ale i stále častější přesouvání aktuálních informací z webových stránek úřadů či soukromých společností na sociální sítě, což mezi částečně digitálně vyloučené řadí i ty, kteří si zejména z důvodů zneužívání osobních údajů či dalších negativních dopadů využívání sociálních sítí účty na sociálních sítích nezakládají či ruší.

Přejeme příjemné a obohacující čtení!