Předávání dat o lidech v karanténě policii nemá oporu v zákoně

Zveřejňujeme odpovědi na naše žádosti o informace týkající se předávání dat o lidech v karanténě policii.

Když letos v lednu upozornil Deník N na to, že informace o lidech v karanténě putují z hygienických stanic rovnou policii, byl z toho docela poprask: jednak nikdo nenabídl uspokojivé vysvětlení, proč se tak vlastně děje (dostupná vysvětlení byla dosti kostrbatá), zároveň se ale ukázalo, že toto předávání informací zcela postrádá zákonný základ.

O pár týdnů později tak Ministerstvo zdravotnictví přišlo s dohodou, v rámci které specifikovalo podmínky, za jakých bude policii data předávat. O přesné znění této dohody jsme požádali, podívat se na něj můžete zde.

Z odpovědi, kterou jsme od Ministerstva zdravotnictví dostali 21. dubna, však zároveň vyplynula podstatná věc: ministerstvo nadále nedisponuje stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tvrzení ministra vnitra z 21. března, že: Na jaře se zdůvodnění úřadu nelíbilo a teď to podle mých informací bylo napraveno, je tak v zásadním rozporu s tím, co píše Ministerstvo zdravotnictví. Kontrola ÚOOÚ, ze které by mělo jednoznačně vyplynout, zda je toto předávání dat legální, totiž nadále trvá, nic napraveno ani vyřešeno nebylo.

Bez ohledu na to však předávání dat běží dál: a co hůř, Ministerstvo zdravotnictví se navíc ani nemusí obávat pokuty, protože o možnost ukládat pokuty orgánům veřejné moci, tedy například právě i ministerstvům, ÚOOÚ v roce 2019 přišel. I to je praxe, kterou se snažíme naší činností změnit a bezdůvodně rozdílný režim pro veřejnou a soukromou sféru narovnat.

Sečteno podtrženo: zatímco společné cílené kontroly hygieniků a policie považujeme za legitimní a odpovídající zákonu, každodenní předávání souborů dat lidí v karanténě policii dle nás zcela postrádá zákonný základ. V této věci jsme podali podnět na ÚOOÚ již letos v únoru.