Před plošným rozpoznáváním tváří varuje ÚOOÚ i zmocněnkyně pro lidská práva

K naší kritice novely Ministerstva vnitra, která popírá smysl kontroly využívání biometrických systémů, se připojil český Úřad pro ochranu osobních údajů i Klára Laurenčíková Šimáčková.

Jak jsme v březnu upozornili, Ministerstvo vnitra předložilo novelu, která s předstihem upravuje v zákoně o zpracování osobních údajů podmínky využívání stejných biometrických systémů k identifikaci osob, jaké už dnes fungují třeba na Letišti Václava Havla.

Klíčovým prvkem je přitom naprosté popření smyslu základního kontrolního mechanismu Aktu o umělé inteligenci, kterým je soudní kontrola využívání takových systémů.

Směřování k čínskému modelu

K naší kritice se nyní připojil i Úřad pro ochranu osobních údajů. Zástupci úřadu chránícího soukromí se k návrhu vyjádřili značně znepokojeně:

„Obecně lze vyjádřit obavu, zda předložený návrh v některých svých aspektech jdoucích nad nezbytné evropským právem vyžadované minimum nepovede k čínskému modelu, tedy k masivnímu nasazení kamerových systémů se systémem na rozpoznávání tváří a jejich následnému masovému vytěžování, a to za využití AI, což věc činí násobně více rizikovou.“

Zdůraznili dále, že nasazení biometrického dohledu by šlo ruku v ruce s faktickou „bezprocesností“. U předem určených kategorií osob by totiž dle návrhu bohatě stačilo jen povolení zahájení činnosti samotného automatizovaného systému. Povolení týkající se konkrétní osoby by vůbec nebylo potřeba.

Ke kritice se na základě námi předloženého podnětu z vládního Výboru pro lidská práva a moderní technologie přidala i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Tématu se před pár dny šířeji věnoval redaktor České-Justice v článku: Ochránci lidských práv a soukromí brojí proti velkému bratru na letišti. Kamerový systém nás přiblíží Číně, varují experti.