Píšeme europoslancům: zakažte systémy rozpoznávající tváře

Ve čtvrtek 11. května 2023 by se na půdě EU mělo v rámci vyjednávání o Aktu o umělé inteligenci uskutečnit klíčové hlasování o systémech biometrické identifikace. Naše dlouholeté tažení tak spěje do finále.

Kamerám rozpoznávajícím tváře se dlouhodobě věnujeme v naší kampani Můj obličej patří mně. V rámci evropské sítě EDRi jsme také uplynulé roky realizovali petiční akci Reclaim Your Face, ve které se pro přísnou regulaci dystopických automatizovaných systémů identifikace ve veřejném prostoru vyslovily desítky tisíc lidí z celé Evropy.

Tento čtvrtek bude v rámci výborů IMCO a LIBE hlasováno o jednotlivých aspektech nařízení. Zaslali jsme proto těm, kdo budou hlasovat, níže uvedený e-mail.

Dále doporučujeme ke zkouknutí:

Dopis českým europoslancům a europoslankyním: Výzva k hlasování pro ochranu lidských práv v Aktu o umělé inteligenci

Vážený pane poslanče,
obracím se na Vás jménem nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Naše organizace se již více než 20 let věnuje otázkám digitálních práv. V posledních letech se pak zaměřujeme i na otázky vztahu lidských práv a využití umělé inteligence. Stejně jako pro úroveň ochrany osobních údajů a obecněji soukromí občanů je klíčovým právním předpisem obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které dnes slouží jako inspirační zdroj pro řadu dalších mimoevropských regulací, považujeme za nesmírně důležitou rovněž chystanou právní regulaci využívání umělé inteligence v chystaném Aktu o umělé inteligenci.

Ve čtvrtek 11. května bude v rámci výborů IMCO a LIBE hlasováno o jednotlivých aspektech tohoto nařízení, které jsou klíčové pro budoucí účinnou ochranu lidských práv v kontextu využívání umělé inteligence. Dovoluji si požádat o zvážení hlasování v souladu s doporučeními, která byla zpracována nevládními organizacemi zaměřenými na vztah lidských práv a moderních technologií sdružených v rámci EDRi (European Digital Rights). Tabulku doporučení k hlasování včetně krátkých odůvodnění kopíruji v těle e-mailu níže.

Děkuji za pozornost věnovanou tomuto e-mailu i případné hlasování v souladu s doporučeními.
S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.výkonný ředitel IuRe