Síť k ochraně demokracie varuje před digitálním vyloučením

Lidé, kteří zdarma ubytují uprchlíky před válkou na Ukrajině, mohou za splnění určitých podmínek získat od státu tzv. příspěvek pro solidární domácnost. Ten je však podmíněn využitím tzv. elektronické identity. Proč je to problém?

Síť k ochraně demokracie, kterou koordinuje Rekonstrukce státu a ve které je jako jeden z expertů také náš Jan Vobořil, upozorňuje na konkrétní příklad digitálního vylučování: Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie upozorňují na hrozbu digitálního vyloučení.

Ve zprávě je apelováno na to, aby byly do budoucna zachovány nedigitální alternativy pro občany, kteří z nejrůznějších důvodů zřízení elektronické identity a využívání nástrojů elektronické komunikace využít nechtějí. Skrytý problém digitálního vyloučení se týká velkého počtu lidí: téměř každý pátý se ještě stále nepočítá mezi uživatele internetu.

V poslední době se téma stále častěji objevuje v médiích. V článku z 9. 5. 2022 se dočteme o tom, jak banky tlačí lidi do užívání aplikací, například zpoplatněním potvrzovacích esemesek či úkonů na pobočce.

Od ledna 2023 budou pro podnikatele a pro ty, kdo již prokázali, že zvládnou se státem digitálně komunikovat, povinné datové schránky, k čemuž se chystá kampaň.

My jsme k tématu před dvěma měsíci napsali rozsáhlý článek pro A2larm: Digitální vyloučení: když se z termínu stane žitá realita, brzy také zveřejníme s digitálním vyloučením související výsledky průzkumu, který jsme realizovali v rámci projektu Digitální doba s lidskou tváří.