IuRe chce sankce za nepřijímání hotovostních plateb

Tento čtvrtek bude Rada vlády pro lidská práva projednávat námi připravený podnět k zavedení sankcí za nepřijímání hotovostních plateb a my budeme mít možnost ho před radou obhajovat.

Podnět už má za sebou cestu přes schválení v Pracovní skupině pro práva starších osob, ve Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci, a teď věříme, že projde i samotnou Radou vlády. Bude to ale tuhý boj: z vyjádření ministryně financí zaslaného členům rady je zřejmé, že MF stále razí cestu, podle níž by bylo na volbě obchodníka, jakou formu pro placení zvolí.

My se ale držíme výkladu České národní banky, podle níž je dnes povinností obchodníků hotovost – až na vymezené výjimky – přijímat. Nebráníme se diskuzím o výjimkách z tohoto pravidla, ale máme za to, že pravidlo, že lidé mohou platit hotově, by mělo být pevně dané a zákon by měl obsahovat i sankce za to, pokud je porušováno. Tak nám držte ve čtvrtek palce.

Podnět je součástí naší širší kampaně Právo na analog.