Big Brother Film Festival bude v září

Pandemie COVID-19 přesun velké části našich životů do digitálního světa jen urychlila: co se však během tohoto přesunu stalo s našimi digitálními právy a svobodami? Jsou přínosy digitálních technologií tak nezpochybnitelné, jak se nás technologičtí giganti snaží přesvědčit? Nežijeme už dávno ve světě Velkého bratra, před kterým varoval George Orwell? Jaká se pro nás nabízí řešení?

Pojďte s námi společně hledat odpovědi na Big Brother Film Festival – festival o digitálních svobodách a vlivu technologií na náš život, který pořádáme ve spolupráci s filmově-diskuzní platformou Kinolab a který se uskuteční letos v září.

Během tří filmově-diskuzních večerů se pověnujeme ožehavým tématům: masovému biometrickému dohledu, před kterým aktuálně bijí na poplach lidskoprávní organizace po celém světě, digitální hygieně, jejíž základy se musel naučit každý, kdo během pandemie jen zavadil o on-line vzdělávání či práci z domova, a moci technologických gigantů, z jejichž spárů se lze jen velmi těžko vymotat a které snad nejvíce ztělesňuje Google.

Více informací o jednotlivých událostech na www.bbff.cz.


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.