Technologické desatero (nejen) pro časy koronaviru

V rámci Pracovní skupiny pro lidská práva a technologie Rady vlády pro lidská práva jsme se podíleli na přípravě technologického desatera, které reaguje na zkušenosti z koronakrize.

V desateru, které bylo 10. 12. schváleno Radou vlády pro lidská práva a měly by s ním pracovat nejen resorty státní správy, ale míří i na soukromý sektor, jsme zdůraznili význam ochrany dat a nutnost analyzovat chyby, k nimž v souvislosti se zaváděním technologických opatření v souvislosti s koronakrizí docházelo.

Vedle pozitivních přínosů digitalizace jsme dále zdůraznili i nutnost bránit vytváření digitálních propastí včetně nutnosti alternativních nedigitálních řešení, zejména pokud jde o komunikaci se státní správou pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí na digitalizaci participovat. V neposlední řadě jsme apelovali i na zvýšení transparentnosti státu včetně zákazu cenzury nebo na vyváženost online a offline života zaměstnanců při zavádění home office.

Přečtěte si celé technologické desatero.