Příručky k problematice nájmu a ubytovávání přes digitální platformy

Vedle programu Digitálních svobod se věnujeme také právnímu poradenství. V rámci něj jsme se v první polovině uplynulého roku setkávali s lidmi, kteří řešili problémy spojené s krátkodobými pronájmy sjednanými přes digitální platformy typu Airbnb. Ve druhé polovině roku pak kvůli pandemii také s lidmi, kteří měli výpadek příjmů a tedy problém s placením nájmů.

Naše zkušenosti vyústily ve dvě praktické příručky, které nyní zveřejňujeme: přejeme příjemné čtení a věříme, že budou užitečné!

👉 Jak se bránit negativním dopadům ubytování sjednaného přes digitální platformy

👉 Nájem bytu v otázkách a odpovědích