IuRe uzdravuje zdravotnická data

Stát o každém z nás shromažďuje celou řadu citlivých dat, která se týkají našeho zdraví. V rámci naší aktuální kampaně Uzdravme zdravotnická data se snažíme zamezit jejich možnému zneužití. Seznamte se s našimi posledními úspěchy!

Ministerstvu zdravotnictví jsme nedávno zaslali naše připomínky ke dvěma legislativním návrhům, které se týkají zpracování osobních údajů ve zdravotnictví. Jde o novelu zákona o zdravotních službách a o nový zákon týkající se elektronizace zdravotnictví.

Jestliže v návrhu zákona na elektronizaci zdravotnictví jsme našli nedostatky zejména v nedostatečných zdůvodnění některých navrhovaných řešení (rozsahy předávaných dat ze základních registrů, nedostatečné odůvodnění doby pro uchovávání dat), tak k novele zákona o zdravotních službách máme o poznání více výhrad.

S touto novelou přišla poměrně významná změna v právní úpravě Národního zdravotního informačního systému včetně zdravotních registrů. Celá řada našich připomínek reaguje jak na konkrétní návrhy, tak na fakt, že novelizace je zcela nedostatečná a neřeší zásadní problémy zdravotních registrů jako je chaotické vymezení účelů, které by se měly vztahovat vždy pouze ke konkrétním registrům a nikoli registrům jako celku. Dále kritizujeme bezdůvodné rozšiřování účelů, zbytečné zpracování dat v podobě osobních údajů nebo odpírání informací o fungování registrů. Naše připomínky jsme předali v rámci našeho působení ve Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva Zmocněnkyni pro lidská práva a podařilo se je v podstatě kompletně promítnout do oficiálních připomínek Úřadu vlády ČR.

Tím, nakolik je legislativní úprava zdravotních registrů v souladu s právem na ochranu soukromí, se bude zabývat Ústavní soud, k němuž jsme již v červnu podali stanovisko, v němž jsme upozornili na záměry rozšiřovat využití zdravotnických registrů. Bohužel navržená novela, která rozšiřuje účely pro fungování registrů, ukazuje, že naše obavy, že zdravotnické registry budou do budoucna jakýmsi nejasným mixem dat využívaných jak ke statistikám, tak ke sledování konkrétních pacientů, jsou na místě. Veřejné jednání Ústavního soudu, k němuž jsme na 14. 10. byli pozváni, bylo bohužel kvůli COVID-19 již podruhé odročeno.

Legislativu i praxi zpracování dat ve zdravotnictví budeme dál sledovat, včetně legislativního procesu obou návrhů zákonů.