Boj proti plošnému uchovávání provozních a lokalizačních údajů pokračuje

Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl naši žalobu. Tažení, které jsme započali už v roce 2020 proti české praxi plošného uchovávání metadat o elektronické komunikaci, se posouvá do další fáze (viz náš plán).

V únoru Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl naši žalobu, v níž spolu s novinářem Janem Cibulkou usilujeme v rámci kampaně Konec plošnému skladování metadat o našich životech o omluvu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.

Proč omluvu? Český stát totiž nedostatečně reaguje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, která opakovaně označila právní úpravu nařizující plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci za nepřijatelnou. Toto mlčení vede k dlouhodobě nesprávně implementované směrnici o soukromí v elektronických komunikacích.

„Nebyla prokázána újma“

Soud zamítnutí žaloby odůvodnil tím, že podle něj nebyla prokázána újma. Podle soudu tedy není újmou to, že někdo uchovává v rozporu s evropskou právní úpravou naše osobní údaje. To je ale dle našeho názoru v rozporu s řadou jiných soudních rozhodnutí. Třeba s rozhodnutím českého ústavního soudu, který takový sběr přirovnal k odpolechům. Soud odmítl také náš požadavek, aby věc byla zaslána Evropskému soudnímu dvoru k předběžné otázce. To je s ohledem na skutečnost, že se věc týká výkladu evropského práva a jde proti jiným rozhodnutím soudního dvora, rovněž nesprávný postup…

Obdobné rozhodnutí prvostupňového soudu pro nás nicméně nebylo vzhledem k průběhu procesu překvapující. V našem plánu jsme s ním počítali. Proti rozhodnutí jsme se odvolali a spor se posouvá k nadřízenému Městskému soudu v Praze. Doufáme, že zde bude našim argumentům dopřáno více sluchu. Každopádně podle plánu jsme připraveni věc dotáhnout třeba znovu až k Ústavnímu soudu.