Otevřený dopis: proti kamerám rozpoznávající tváře na francouzské Olympiádě v roce 2024

Spolu s dalšími více než třiceti signatáři a zástupci občanské společnosti vyzýváme jako IuRe francouzský parlament, aby upustil od článku 7 navrhovaného zákona. Vedl by k nebezpečnému posílení biometrického dohledu.

Plánovaná legislativa by vytvořila právní základ pro používání algoritmicky řízených kamer k odhalování podezřelých událostí ve veřejném prostoru. Francie by se tak stala prvním členským státem Evropské unie, který by tyto dystopické technologie legalizoval.

Navrhovaná opatření jsou v rozporu se zásadami nezbytnosti a proporcionality a významně ohrožují právo na soukromí, svobodu shromažďování a sdružování a právo na nediskriminaci.

Francouzský parlament by měl zvážit zamítnutí článku 7. Jeho přijetí by přineslo neoprávněné a nepřiměřené sledování veřejných prostor, a to na úkor základních práv a svobod.

Tématu se dlouhodobě věnujeme v rámci kampaně Můj obličej patří mně.