Údaje z kamer podél silnic mohou být využity pro daňovou kontrolu

Systém Automatické kontroly vozidel je opět v hledáčku médií. A to poté, co Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když policie předá správci daně záznamy o pohybu vozidla.

Systému jsme již v minulosti, konkrétně za rok 2015, udělili Cenu Velkého bratra:

Systém funguje tak, že na vybraných místech pomocí kamer plošně zaznamenává průjezdy všech vozidel. V příslušných databázích jsou uchovávány údaje o automaticky rozpoznané SPZ vozidla, místu a datu průjezdu, ale i fotografie vozidla s řidičem. Plošné uchovávání těchto dat se přitom neváže na žádný přestupek nebo jiné nezákonné jednání řidiče, uchovávány jsou záznamy o každém vozidle.

O aktuálním případu obšírně informoval server Penize.cz: Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data. Náš Jan Vobořil případ v článku komentuje:

„Pokud by byl akceptovatelný takto extenzivní výklad, pak by policii vlastně nic nebránilo umisťovat třeba v tramvajích mikrofony nahrávající hovory kohokoli a napojit je na software rozpoznávání hlasu, nebo po městě ve velkém rozmísťovat kamerové systémy s funkcemi rozpoznávání tváří.“

Aktualizace 19. srpna: k tématu vyšel nesouhlasný text též na webu epravo.cz: Nejvyšší správní soud – finanční úřady mají právo si od policie vyžádat záznamy z kamer.