IuRe k návrhu zakotvit platbu v hotovosti v Ústavě

Senátorka Jitka Chalánková navrhla ústavní zakotvení práva placení v hotovosti. My jsme přitom již minulý rok prosadili, aby v roce 2023 byla přijata novela zákona, která odmítání hotovosti bude pokutovat.

Pohled na výklad povinnosti přijímat hotovost se bohužel u České národní banky a Ministerstva financí liší. Až na základě našeho podnětu začala společná jednání, která by to měla změnit.

Podařilo se nám prosadit, aby v roce 2023 byla přijata komplexní novela zákona o oběhu bankovek a mincí obsahující i sankce za odmítání hotovosti. Závazek lze najít v Plánu legislativních prací vlády ve výhledu na léta 2023-2025.

Bude-li výsledkem vynutitelné právo platit hotově, přijde nám tato cesta vhodnější.Hotovosti totiž stále dává (dobrovolně i nedobrovolně) přednost velká a pestrá skupina lidí. Jde o lidi zatlačené do kouta nabobtnalým systémem exekucí, o některé seniory, ale i o lidi, kteří zkrátka nechtějí, aby data o jejich platbách byla zaznamenána, využívána a sledována. Ať už v rámci AML pravidel, kdy vás banka může prověřit kvůli pár tisícům či k využití v marketingu, protože jak praví například zakladatelé firmy Dateio: „Když navštěvujete stránky Lamborghini, Ferrari a Porsche, je to sice pěkné, ale my vidíme, že nakonec stejně platíte za servis Škody.“

Ostatně že marketing hraje v tématu bezhovotostních plateb klíčovou roli, vidíme i na pražských cash-less zónách Manifesto: ty vznikly díky společnosti Mastercard, která jimi pravidelně argumentuje a ocenila je i ve své (!) soutěži Obchodník roku 2018.

I přes masivní tlačení placení kartou, kdy v některých supermarketech již ani hotovost není kam položit, jsou stále lidé, kteří v hotovosti rádi přijímají i výplatu, třeba proto, že: „Papírové peníze jsou pro mě ještě zárukou, že to jsem já.“

Obavy z toho, že čím méně hotovosti, tím více možnosti kontroly ze strany státu, jsou bohužel též na pořadu dne. Přesvědčili se o tom třeba Kanaďané, kterým za účast na demonstraci hrozil premiér zmrazením účtů.

O legislativní zachování hotovosti navíc neusilujeme jen tak, ale v rámci naší širší kampaně #PravoNaAnalog, ve které varujeme před digitálním vyloučením. Nutnost zachování „papírové cesty“ je ostatně součástí Programového prohlášení vlády.