Co soudí středoškoláci o digitalizaci?

Před pár týdny byly vyhlášeny výsledky Olympiády lidských práv, ve které studenti píší eseje na dané téma. Jedno z nich letos znělo ´Výhody a nevýhody digitalizace veřejné správy´.

Studenti si mohli vybrat z více témat, mezi oceněnými eseji tak najdeme například i téma Sociální sítě a duševní zdraví. Jak vidno při pohledu na oceněné eseje, zamyšlení nad digitalizací však patřilo mezi ty nejpreferovanější. Vybrala si ho jak vítězka Anna Stejskalová, tak druhý umístěný František Malý.

Nás v IuRe potěšili výsledky zejména proto, že je napříč texty hojně citovaný náš text Digitalizace a právo na analogové řešení z prosince 2020, ale i text Doma bez internetu, v bance bez účtu. Jak se žije lidem, kteří odmítají být online, který vznikl minulý podzim v rámci našeho Big Brother Film Festivalu.

K jakým zjištěním ve svých textech studenti tedy vůbec došli?

Anna Stejskalová ve svém textu soudí, že znemožněním využití nedigitálního kontaktu ve veřejné správě by mohlo dojít k diskriminaci osob, přičemž tato diskriminace by výše zmíněné skupiny obyvatel mohla dále připravit o práva, jichž by bylo možné se domoci jen skrze využití digitálních technologií. Připomíná zároveň, že nejde pouze o lidi staršího věku, ale že ve věkové skupině od 16 do 24 let má základní nebo vyšší digitální dovednosti jen asi 90 % lidí. Jako pozitivní příklad uvádí nákup dálniční známky, kterou lze pořídit jak skrze e-shop, tak osobně na pobočce České pošty.

František Malý pak ve svém textu Formuláře a přepážky v době digitální vypočítává všechny skupiny lidí, kteří než aby se trápili v pro ně nesrozumitelném systému, tak by raději vyrazili na úřad. Dodává přitom, že míra zabezpečení komunikace se státem, kde se jedná často o citlivé informace, může vyvolávat pochyby některých občanů, kteří z tohoto důvodu raději navštíví úřad sami a bez rizika odcizení dat. Naprostá digitalizace by pak podle něj vedla k odstrčení řady lidí ze společnosti.

Za přečtění ale stojí i další, nevítězné texty: Jana Czechowská v tom svém věští, že v řádu desetiletí se úplné digitalizace nedočkáme, Štěpán Zvolánek pak připomíná, proč je důležité, že se do Zákonu o právu na digitální služby povedl protlačit i § 14 odst. 1, jenž říká, že „nepodnikající fyzické osoby nemohou být nuceny využívat digitální služby nebo činit digitální úkony podle tohoto zákona“.

Více informací přímo na webu OLYMPIÁDA LIDSKÝCH PRÁV.