Digitální doba s lidskou tváří: zapojte se do výzkumu

Digitální svobody, Big Brother Awards… A teď také Digitální doba s lidskou tváří. V IuRe spolu s dalšími partnery rozjíždíme dvouletý projekt.

“Role novinářů a obecně zpravodajských médií se pod tlakem nástupu digitálních technologií intenzivně proměňuje. Strojové učení a algoritmy nejen, že se v některých případech přímo podílejí na vzniku videí a textů, ale zároveň určují, co a kdy se komu v personalizovaném prostředí internetových médií zobrazí,” komentuje novinář a pedagog Václav Moravec vztah žurnalistiky a nových technologií, kterého zájem o téma před pár lety dovedl k založení Střediska žurnalistiky umělé inteligence na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Právě toto středisko je jedním z mnoha partnerů, se kterými od ledna pracujeme na projektu DIGITÁLNÍ DOBA S LIDSKOU TVÁŘÍ, jehož cílem je zvýšit informovanost a povědomí o dopadu technologií na lidská práva nejen v novinářském světě a ve vzdělávacích institucích, ale i mezi širokou veřejností.

Přečtěte si tiskovou zprávu, ve které dvouletý projekt přibližujeme.

Projekt začíná unikátním výzkumem, kterého se můžete zúčastnit již příští týden: Vaše zkušenosti s digitalizací se promítnou do dalších aktivit projektu, navíc Vás nemine finanční odměna.

Vedle zmíněné FSV díky dalším partnerům:

Projekt Podpora lidských práv v digitální době běží od ledna 2022 do ledna 2024 díky www.norskefondy.cz / www.eeagrants.org.