Zpráva ke stavu práv varuje před digitálním vyloučením

Zpráva ke stavu politických a občanských práv, kterou vydává Síť k ochraně demokracie, upozorňuje na problematické zpracovávání osobních údajů vládou za pandemie i na hrozbu digitálního vyloučení osob v souvislosti s opatřeními, která jsou založena na technologiích, které nejsou dostupné všem občanům.

Síť k ochraně demokracie propojuje jednotlivce, obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace a neformální spolky, které se chtějí podílet na ochraně principů demokratického právního státu vyjádřeného v Ústavě a Listině základních práv a svobod. V nezávislém uskupení více než padesáti expertů je také náš právník Jan Vobořil.

I díky tomu se do poslední zprávy Sítě dostala témata, která považujeme za důležitá. Z pozitivních trendů je to třeba tento:

Daří se bránit rozšíření zásahů veřejné moci do soukromí a citlivých dat občanů (např. přístup hygieny k datům od telefonních operátorů či využívání informací od zpravodajských služeb v trestních řízeních).

Z negativních trendů se pak ve zprávě objevují tyto:

  • Předávání dat do států mimo EU (zejm. technologickým společnostem v USA), které je zřejmě v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU.
  • Nedostatečné zohlednění rizik digitálního vyloučení a potřeb osob nevyužívajících digitální technologie (např. chytré telefony, internet apod.)

Celou Zprávu ke stavu politických a občanských práv 2021/1 si můžete stáhnout a prostudovat zde.