IuRe k porušení zákona při rozesílání roušek

Rozesláním balíčků s rouškami a respirátory do několika milionů českých domácností došlo k porušení zákona. Žádná pokuta ale nepadne, což je problém, na který dlouhodobě upozorňujeme.

„Tam je samozřejmě zajímavé především to množství těch lidí, kterých se to týkalo. Skutečně šlo o miliony lidí. Jejich údaje byly zapsány v evidenci obyvatel a z evidence obyvatel byly neoprávněně předány za účelem rozesílání roušek. To znamená – nejsou to zase tak citlivé údaje, ale týká se to opravdu velkého množství lidí,“ komentuje případ advokát IuRe/Digitální svobody Jan Vobořil. Doplňuje kontext celého problému, který spočívá v tom, že orgánům veřejné správy nehrozí za porušení GDPR pokuty:

„V čem vidím riziko, je především způsob, jakým k tomu ta ministerstva, respektive Česká správa sociálního zabezpečení, přistoupila. Prostě neřešili, jestli tady mají nějaký právní důvod a jestli je to podle zákona, a ta data poskytli. To je podle mě velmi varující zejména do budoucna. V kombinaci s tím, že zákon skutečně neumožňuje tyto státní instituce, respektive orgány veřejné správy pokutovat, to považuji za velmi nešťastné. Zejména pokud porovnáme ty pokuty, které hrozí za porušení GDPR v soukromém sektoru.“

Na potřebu narovnat pravidla pro soukromou a veřejnou sféru dlouhodobě upozorňujeme v rámci naší kampaně a doufáme v brzkou změnu.

Přečtěte či poslechněte si rozhovor s Janem Vobořilem na toto téma: