Nezákonné předávání dat o lidech v karanténě Policii ČR

Dnes jsme podali podnět na ÚOOÚ ohledně nezákonného předávání dat o lidech v karanténě Policii ČR. Policie ČR, Krajské hygienické stanice a Česká správa sociálního zabezpečení zde dle našeho názoru porušují hned několik ustanovení GDPR i dalších zákonů.

Podívejte se, k jakým všem porušením podle nás došlo: celý podnět je k prostudování zde.

Obecnější článek na toto téma jsme minulý týden napsali pro server A2larm: Nejbezpečnější databáze je žádná databáze.