Úspěch! Přístup Česka k digitalizaci obsahuje „analogové“ připomínky od IuRe

Evropská komise letos na začátku března představila vizi pro následující digitální dekádu, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2030 digitální transformace. Do konkrétních požadavků by měl ambice pomoci přetavit Digitální kompas. Ten počítá například s tím, že do roku 2030 by mělo základní digitální dovednosti ovládat alespoň 80 % všech dospělých.

Ke koncepci Kompasu se nyní vyjadřují jednotlivé země, Česká republika přitom není výjimkou. Formou připomínek k české rámcové pozici se do procesu podařilo promluvit i nám. Byly do ní totiž začleněny připomínky, které vycházejí z naší kampaně Právo na analog, ve které upozorňujeme na to, že ne všichni občané vnímají digitalizaci stejně pozitivně – i přes veškeré snahy řada lidí digitální technologie nadále využívat nemůže či zkrátka (například z důvodu obav o své soukromí) nechce.

Konkrétně jsme prosadili, aby v rámcové pozici (která slouží k definici toho, jaký postoj by mělo Česko v jednáních zastávat) byla jako prevence digitálního vyloučení začleněná nutnost zachovat analogové alternativy: ty totiž nejen že umožňují přístup ke službám skutečně všem, ale jsou zároveň bezpečnou oporou v různých nečekaných případech, jako je výpadek elektřiny, kybernetický útok či jiné technické problémy.