Nařízení EU proti “teroristickému obsahu on-line“ je hrozbou pro svobodu projevu

V posledních fázích legislativního procesu (v tzv. trialogu) se aktuálně nachází návrh nařízení EU proti “teroristickému obsahu on-line“ (TERREG). Návrh, který dovoluje zahraničním policiím (i jiným orgánům) ze všech států EU nařídit poskytovatelům on-line obsahu (tzn. v podstatě komukoliv, kdo pravidelně umisťuje obsah on-line) v jiném státě do jedné hodiny odstranit teroristický obsah, by však ve stávající podobě mohl smést z internetu nejen obsah teroristický, ale i obsah obecně „nepohodlný“.

Připojujeme se proto ke kolegům z Access Now a zveřejňujeme otevřený dopis adresovaný ministru vnitra, ve kterém upozorňujeme na řadu rizik, které by TERREG pro internetovou svobodu projevu mohl znamenat. Patří mezi ně zejména:

👉 absence soudního přezkumu, který funguje jako slušná pojistka proti svévoli (vzpomeňme na pokus policie vyrobit teroristy v kauze Fénix – u soudů se ukázalo na jaké „vodě“ a důkazních manipulacích kauza stojí)

👉 možnost zahraničních orgánů přikazovat českým poskytovatelům, jaký obsah mají odstranit (polský policejní orgán by tak například mohl přikázat českému providerovi odstranit vyjádření podpory polským protestujícím proti protipotratovému rozhodnutí)

👉 útok na malé poskytovatele on-line obsahu, pro které by nucené odstranění obsahu do hodiny bylo z technických i personálních důvodů náročné a vedlo by k nasazení automatických filtrů obsahu, které neumí rozlišit kontext, vtip, nadsázku (podobně jako u „copyrightové směrnice“ tak hrozí robotická cenzura spojená s omezováním veřejné debaty) Žádáme proto ministra vnitra, který bude za Česko domlouvat finální znění nařízení, aby se seznámil s v dopise navrhovanými změnami, jenž by vedly k odstranění zmíněných rizik. Jde ostatně z velké části o změny, které již ve svém protinávrhu vypracoval Evropský parlament.